El llibre del Sant Pare sobre Jesús de Natzaret

El 16 d'abril, dia en què el Sant Pare complia 80 anys, sortia a la llum pública el seu llibre Jesús de Natzaret. Del Baptisme a la Transfiguració, el primer volum d'una obra que el Sant Pare espera completar amb un segon volum.

 

            "No és un acte magisterial -diu el Sant Pare en el pròleg- sinó que és únicament una expressió de les meves investigacions sobre el rostre del Senyor. Per tant, tothom és lliure de contradir-me. Demano només a les lectores i als lectors aquell pressupòsit de simpatia sense el qual no és possible cap comprensió." Voldria remarcar aquestes paraules, que inclouen una gran saviesa: fer un discerniment dels prejudicis i de les actituds prèvies amb què ens situem davant de les persones i els fets en el moment de manifestar, per a nosaltres mateixos o per als altres, les nostres opinions i els nostres judicis.

 

            La presentació del llibre va tenir lloc el divendres 13 d'abril a l'Aula del Sínode i, juntament amb altres persones, va intervenir l'arquebisbe de Viena, cardenal Christoph Schönborn, que fou primer alumne del professor Ratzinger i més tard un col·laborador seu, especialment en la redacció del Catecisme de l'Església Catòlica.

 

            Schönborn afirmà que aquest llibre era necessari perquè –digué- "al mercat públic dels mitjans es posen a la venda, contínuament, descobriments aparentment nous que deurien revelar una història completament diversa de Jesús de Natzaret. La presentació bíblica i eclesial de la figura de Jesús seria una estafa de sacerdots i un embolic de l'Església. La veritat sobre Jesús seria enfosquida per uns conspiradors obscurs, localitzats preferentment en el Vaticà. El dubte sobre la credibilitat històrica dels Evangelis prové, tanmateix, de dins de les pròpies línies. Des de fa més de 200 anys, la crítica històrica de la Bíblia ha posat en discussió gairebé tot el que es pot trobar a la Bíblia sobre Jesús. La fe de l'Església apareix d'aquesta manera com una divinització posterior de Jesús de Natzaret, del qual en realitat no sabem res de cert".

 

            Això últim és el que tots aquests intents han pogut deixar en l'ànim de no poques persones: que sabem ben poques coses certes sobre Jesús i que només més tard la fe en la seva divinitat va plasmar la seva imatge. Aquesta impressió, mentre tant, ha penetrat profundament en la consciència fins i tot de molts cristians. "Una situació com aquesta –escriu Joseph Ratzinger en el pròleg de la seva obra- és dramàtica per a la fe, perquè converteix en incert el seu autèntic punt de referència: l'íntima amistat amb Jesús, de la qual tot depèn, amenaça d'esgotar-se inútilment en el buit".

 

            Qui hagi seguit la producció d'obres sobre Jesús dels darrers decennis reconeixerà l'exactitud d'aquest diagnòstic. A aquesta situació ha volgut sortir al pas el Sant Pare, i no com una imposició doctrinal sinó amb una obra que ell mateix sotmet a la crítica del món científic de l'exegesi i de l'hermenèutica bíbliques. El seu és un testimoni cristià ple de valentia i d'honestedat intel·lectual.

 

            "He intentat –escriu Ratzinger- presentar el Jesús dels Evangelis com el Jesús real, com el Jesús històric en el seu sentit autèntic i veritable. Estic convençut, i espero que el lector pugui adonar-se'n, que aquesta figura és molt més lògica i des del punt de vista històric també més comprensible que les reconstruccions amb les quals hem hagut de confrontar-nos els darrers decennis. Sostinc que aquest Jesús –el dels Evangelis- és una figura històricament sensata i convincent."

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa