El missatge de l’Any Sacerdotal

     L’Any Sacerdotal que es va iniciar el 19 de juny de l’any passat ha arribat a la seva culminació. Aquest dies s’ha celebrat a Roma una trobada internacional de preveres, amb uns actes presidits pel Sant Pare, que ha volgut així donar relleu a aquest temps dedicat especialment al sacerdoci catòlic, que ell va proposar a tota l’Església. He pogut participar en aquests actes amb un bon grup de preveres del nostre bisbat.

       El sant Pare Benet XVI ens ha obsequiat al llarg d’aquest any amb uns continguts doctrinals que anirem aprofundint. Avui, però, voldria proposar als diocesans de Terrassa unes reflexions sortides del cor i que es podrien resumir dient que hem de donar gràcies a Déu pels sacerdots que tenim. Que estem contents dels nostres sacerdots. Que, com a bisbe, dono gràcies al Senyor pels sacerdots de la nostra diòcesi. Pels que ja ho són i per aquells que es preparen per a ser-ho en un futur proper.

     Durant les passades setmanes, quan els diaris ens han informat dels lamentables actes de pederàstia, he recordat molt unes paraules que va dir el cardenal Cláudio Hummes en una jornada que la Facultat de Teologia de Catalunya va dedicar al sacerdoci ministerial el passat mes de març, precisament com a contribució d’aquesta institució acadèmica de l’Església als objectius de l’Any Sacerdotal.

     Fou en el curs d’una taula rodona amb la qual es va cloure la jornada. Hi participaven els tres ponents que havien presentat, respectivament, la dimensió espiritual, la dimensió teològica i la dimensió pastoral dels sacerdots. El primer dels ponents era el cardenal brasiler Cláudio Hummes, que és el prefecte de la Congregació vaticana per al Clergat, és a dir, el responsable de la vida i ministeri dels sacerdots dins dels organismes centrals de l’Església catòlica.

     Les paraules emocionades del cardenal Hummes sobre els sacerdots varen arrencar un fort aplaudiment. Què va dir el cardenal? Va reconèixer que l’Església afronta temps difícils, però les seves paraules volien comunicar als seus oients una gran dosi d’esperança. “Tots som responsables i ens preocupa no només la qüestió dels sacerdots; també ens preocupa –i molt- com portar l’Evangeli a un món secularitzat i postcristià. Són grans desafiaments i hem de buscar els camins de futur. La crisi ens hauria d’encoratjar; és una gran oportunitat per buscar solucions tots junts. Sobretot tenir fe i confiança: Déu guia la història”.

       El cardenal va assenyalar una cosa que també desitjo dir a tots els sacerdots i als fidels cristians de la nostra diòcesi. L’Any Sacerdotal ha de ser un moment per donar ànim, perquè la imatge dels sacerdots està en entredit per les notícies dels escàndols d’abusos a menors. “Volem dir al món –cito textualment el cardenal- que la immensa majoria de sacerdots no són així, que l’Església està molt contenta amb la gran majoria dels seus sacerdots, que en reconeix el seu valor i que són insubstituïbles. Volem dir això a la societat i als sacerdots mateixos, perquè necessiten sentir-ho. La majoria donen la vida pel ministeri i això és admirable i, a vegades, fins i tot heroic. Són promotors de grans valors i drets humans i volem dir-ho públicament”.

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa