El nostre Seminari Menor

     El mes de setembre la vida de les institucions docents torna a la normalitat, acabat el període vacacional. Fa vàries setmanes desitjava dedicar una d’aquestes comunicacions dominicals al tema dels nostres Seminaris.

     Una institució docent molt estimada per mi, i decisiva per al futur de les nostres comunitats cristianes és el Seminari Major Diocesà. Que es complementa amb el Seminari Menor, recentment constituït i que aquest curs inicia la seva vida. Serà, com ja sabeu, al mateix edifici que el Seminari Major, a l’antic convent de les religioses Santjoanistes, a Valldoreix. El seu rector serrà el mateix que el del Seminari Major Diocesà, el bisbe auxiliar de la diòcesi, Mons. Salvador Cristau, que des de la seva ordenació episcopal compagina el seu ministeri com a bisbe amb la delicada labor de la formació dels futurs capellans. A ell i als seus col·laboradors els agraeixo, en nom de tota la nostra diòcesi, el seu servei tot assegurant pastors segons el cor de Jesucrist, a les comunitats cristianes d’avui i del futur.

     El darrer 29 de juny, en la festa dels Apòstols Sant Pere i Sant Pau, el nostre Seminari Major de Sant Joan Baptista acomplí cinc anys de vida. En el món de l’esperit, sols Déu coneix els fruits de les fatigues destinades al servei de l’Església. Però, si podem donar una xifra indicativa, aquesta seria els 17 sacerdots diocesans ordenats des de l’any 2005 fins al 2010 i que ja presten un bon servei a les nostres comunitats.

     Ara comença el seu primer curs el nostre Seminari Menor. Els seminaristes faran vida de comunitat a la casa de Valldoreix, seguiran els estudis propis de la seva edat al col·legi diocesà Mare de Déu de la Salut i els caps de setmana mantindran el contacte amb les seves famílies i amb les seves parròquies o moviments cristians.

     Com demostra una llarga experiència, la vocació sacerdotal té, amb freqüència, un primer moment de manifestació en els anys de la preadolescència o en els primers anys de la joventut. I fins i tot en aquells que decideixen ingressar al Seminari més endavant, no és estrany constatar la presència de la crida de Déu en períodes molt anteriors. Cal esmentar, en aquest sentit, l’experiència de molts dels sacerdots actuals, que sentirem la crida al sacerdoci ministerial als anys de l’adolescència o de la joventut.

     Amb el nostre Seminari Menor no pretenem altra cosa que fer realitat a la nostra diòcesi el que afirmà Joan Pau II a la seva exhortació  apostòlica Pastores dabo vobis, del 25 de març del 1992, amb la que proposava a tota l’Església les conclusions del Sínode dels Bisbes de 1990, dedicat a la vida i al ministeri dels sacerdots. “L’Església –afirmava el Papa-, amb la institució dels Seminaris menors, pren una cura especial, tot discernint i acompanyant els brots de vocació sembrats en els cors dels nois. A diverses parts del món aquests Seminaris continuen exercint una preciosa tasca educativa, adreçada a custodiar  i fer créixer els brots de vocació sacerdotal, per tal que els alumnes la puguin reconèixer amb més facilitat i es facin més capaços de correspondre-hi” (n. 62). Confio a tota la diòcesi la vitalitat dels nostres dos Seminaris. 

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa