Els joves, la religió i l’Església

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa