Encontre Europeu de Joves

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ  

Entre els  esdeveniments que s’organitzen amb ocasió del V centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús, tindrà lloc l’Encontre Europeu de Joves a Àvila del 5 al 9 del proper mes d’agost. Una nombrosa delegació de joves de la nostra diòcesi, acompanyats per un grup de sacerdots i els dos bisbes, tal com varem fer-ho l’any passat al Camí de Santiago, participarà  en aquest Encontre, i també recorrerà una ruta amb vàries etapes prèvies des del proper diumenge, dia 2, fins el dia 5. Es tracta d’una oportunitat per a expressar de forma visible la fe en Jesucrist i el dinamisme de l’Església, i també d’oferir un testimoni de l’actualitat del missatge cristià.

L’objectiu principal és propiciar l’encontre personal amb Crist, facilitar una experiència profunda de fe, una conversió que ajudi a descobrir un nou horitzó a la vida i, amb això, una nova orientació de manera que Crist sigui l’eix vertebrador, el fonament que dóna consistència, el punt de referència i la llum que il·lumina els seus passos. Els joves no se senten atrets per les doctrines, les normes morals o els valors en ells mateixos. Els joves s’entusiasmen  amb l’exemple i la coherència de les persones concretes, i es comprometran fins a donar la seva vida per Jesucrist. I del trobament amb Crist en naixeran iniciatives i compromisos al servei de la pau, la justícia, els pobres, i qualsevol causa noble que se’ls presenti.

La Trobada és també una experiència de comunió amb l’Església que els ajudarà a trobar i a assumir el seu lloc en la comunitat eclesial. Viure l’experiència de formar part de l’Església, la pertinença a una gran família. Experimentar que malgrat les dificultats de la vida, és bo formar part de l’Església universal. Conèixer i compartir amb joves d’altres parròquies, d’altres realitats eclesials, d’altres diòcesis, d’altres països. No es pot seguir Jesús en solitari. El qui cedeix a la temptació d’anar “pel seu compte” o de viure la fe segons la mentalitat individualista, que predomina a la societat, difícilment podrà arribar a la meta del camí.

Finalment l’encontre ajuda també a ser més conscients de la seva missió en l’Església i en el món: testimoniar la fe en Crist Jesús. Joves a l’Església i cristians en el món, en el tercer mil·lenni. Joves que se senten membres vius i corresponsables a les parròquies i comunitats eclesials, a les associacions i moviments,  a diferents realitats de l’Església, que rejoveneixen les comunitats, que aporten energies de renovació col·laborant amb els serveis més diversos.

Cristians en el món, en el moment present. Evangelitzadors dels seus contemporanis, vivint enmig d’ells, en les condicions ordinàries de la vida familiar i social, implicats en les seves diferents ocupacions: estudiant, treballant, mantenint relacions d’amistat i també culturals, professionals, socials. Cristians enmig d’un món en canvi constant on cal donar resposta a les noves situacions de l’economia i de la política, de la cultura, la ciència i la investigació, on es necessita el seu compromís en l’acció evangelitzadora i en la transformació dels ambients i les estructures. Que Santa Teresa, mística profunda i reformadora eficaç, ens ajudi en el camí.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa