Fidelitat, el compromís de cada cristià

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa