Germanor i APASOMI

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ

Un any més celebrem el Dia de l’Església Diocesana, conegut entre nosaltres com la Diada de Germanor. Avui recordem que l’Església participa de la missió de Jesús, per mitjà del ministeri de la paraula, la celebració dels misteris de la fe, i també l’acció caritativa i social. Per portar a terme aquesta missió necessita també de recursos materials, que sempre han d’estar en funció de l’acció pastoral. En aquesta carta dominical vull compartir amb vosaltres un fet recent d’aquesta acció pastoral diocesana: la benedicció de les instal.lacions de l’empresa de reinserció social de Càritas el proppassat dijous dia 13 d’octubre, la nau APASOMI de l’empresa FAMATEL de Lliçà de Vall.

Les empreses d'inserció són estructures empresarials que neixen com a instruments per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social. Són iniciatives que combinen la dinàmica empresarial amb metodologies d'inserció laboral. No estan al marge dels processos convencionals de l'economia, ja que produeixen béns i serveis. La finalitat principal és incorporar al mercat laboral a persones en risc o situació d'exclusió social, proporcionant-los en primer lloc una certa estabilitat econòmica a través d'un treball remunerat, i també un itinerari personalitzat que recull formació i acompanyament per millorar les seves condicions de treball i facilitar-los l'accés al mercat laboral ordinari.

La inserció laboral és per a Càritas una prioritat, i la desenvolupem des de diferents àmbits: a través del treball a les diferents zones pastorals, des de les borses de treball de diferents parròquies, mitjançant el programa “Incorpora” de l’Obra Social de “la Caixa”, amb els cursos de formació especialitzats i els mòduls d’orientació laboral i, des de fa un any, a través d’APASOMI, S.L.U., l’empresa d’inserció laboral de Càritas Diocesana de Terrassa.

L’alta taxa d’aturats, l’augment progressiu dels contractes temporals i a temps parcial, la reducció mitjana dels salaris, etc., ens dibuixen un mercat laboral caracteritzat per la precarietat laboral i ens mostren una crisi, que lluny de ser conjuntural, és estructural, sistèmica. Tot i que les darreres xifres macroeconòmiques parlen d’una millora en l’ocupació, les persones que s’atenen des de Càritas presenten una situació de pobresa més profunda i crònica, amb moltes dificultats per trobar una feina sobretot per una baixa o quasi bé nul·la formació. Per això iniciem un procés d’acollida i acompanyament. Hem de desvetllar tot el seu potencial i ajudar-les a adquirir aquelles competències i habilitats que les permetin incorporar-se al mercat laboral.

No és gens fàcil aquest treball. És un procés que comença amb l’acolliment individual i grupal, l’orientació laboral, segueix amb la formació ocupacional professional i després continua amb la intermediació laboral perquè puguin trobar una feina digna. Des de Càritas treballem en les línies esmentades abans, i ara sobretot amb  l’empresa d’inserció laboral APASOMI, pensada també com un espai d’aprenentatge temporal. En ella es porten a terme activitats productives i activitats d’acompanyament a la inserció. En l’acció pastoral de l’Església, el ministeri de la paraula, la celebració de la fe i l’exercici de la caritat són inseparables i formen part de la seva naturalesa profunda. Avui us recordó una vegada més que per seguir duent a terme aquest mandat de Jesús, necessitem la col·laboració de tots i cadascun dels diocesans.

+ Josep Àngel Saiz Meneses Obispo de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa