Han passat deu anys

El Papa Sant Joan Pau II, el 15 de juny de 2004  va constituir la diòcesi de Terrassa. Han passat deu anys. Al llarg d’aquest temps entre tots hem anat “construint” la diòcesi: laics i laiques, membres de la vida consagrada, diaques, preveres, bisbes. Certament, ha estat un repte apassionant i alhora una tasca fructífera portada a terme en comunió i corresponsabilitat. Ara, en arribar al primer decenni de vida diocesana, donem gràcies a Déu per tots els dons rebuts.

Des del primer moment hem procurat dinamitzar la vida de la comunitat diocesana i  donar resposta als reptes del moment present. Som conscients que ens trobem immersos en un procés de secularització i de globalització, que genera canvis profunds en la societat i en les persones. Doncs, bé, mitjançant els plans pastorals, hem procurat plantejar la nostra acció en clau evangelitzadora en tots els àmbits i moments, des de les celebracions més solemnes o els projectes formatius i socials més complexes, als actes administratius més senzills. Això vol dir fer-ho sempre en clau d’acolliment, de proposta i d’anunci.

Hem dedicat una atenció especial a les persones afectades per la crisi econòmica tot oferint una resposta solidària,  fent present l’amor de Déu enmig del món  amb obres concretes. A més de molts projectes que ja existien, en aquests deu anys hem inaugurat en diferents llocs de la diòcesi pisos  per a dones abandonades i per a homes sense sostre, menjadors socials; un pis per a presos de tercer grau, rebosts solidaris, etc. Càritas diocesana i les Càritas arxiprestals i parroquials fan un esforç extraordinari, com mai s’havia vist, amb la col·laboració de totes les comunitats cristianes, de les diferents institucions i administracions, i també especialment de les pròpies famílies.

El repte de l’escassetat de capellans i la manca de vocacions sacerdotals era i és  també una qüestió preocupant. La nostra resposta va ser arriscada i sobretot esperançada: la constitució del Seminari de Sant Joan Baptista,  amb data de 29 de juny de 2006, solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau.

Podríem fer memòria d’altres actuacions, de moltes iniciatives que són fruit de la vida diocesana. Dono gràcies a Déu i a totes les persones que fan possible que la nostra petita barca segueixi avançant mar endins. La visita pastoral és una ocasió privilegiada per a mi i pel Bisbe Auxiliar, Mons. Salvador, per a copsar aquesta vitalitat. Constatem que som pobres en molts aspectes. Ara bé, gràcies a Déu, podem dir que no estem en un període de decadència o de davallada. Tot i ser pobres i petits,  vivim un moment d’anunci, de proposta, de sortir a les places i als carrers a anunciar l’Evangeli, en un sentit teològic i pastoral, i podríem dir que també físic i extern, tot fent visible l’Església, el Poble de Déu, en l’espai públic.

Justament ara fa un any vaig saludar per primera vegada al Sant Pare Francesc a la Plaça de Sant Pere de Roma. En aquella ocasió li vaig demanar una paraula per la diòcesi. Ell va insistir molt que no tinguéssim por de les dificultats, que visquéssim el dinamisme missioner que porta la Bona Nova al món, que no ofeguéssim l’Esperit, que mantinguéssim l’audàcia i la fermesa espiritual; i  sobretot,  que confiéssim sempre en el Senyor. Així ho continuarem fent de la ma de Maria, Mare de Déu de la Salut, que congrega la família diocesana en la concòrdia i la unitat.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

 

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa