INFÀNCIA MISSIONERA

De tant en tant els mitjans de comunicació ens impacten amb reportatges plens de cruesa sobre nens-soldats, nens prostituïts, nens explotats... Habitualment es tracta de realitats localitzades en països del Tercer Món que ens queden a una distància llunyana i que es difuminen en la nostra consciència a causa de l'acumulació constant de noves notícies no menys impactants. A l'Occident comencem també a tenir notícia de violència a les escoles i fins i tot d'atemptats contra la vida dels infants perpetrats per altres infants d'una edat semblant. De tota manera, la majoria dels nens i nenes de les nostres societats occidentals viuen i creixen en ambients que podríem qualificar com a normals en línies generals.

Doncs avui celebrem una crida a la solidaritat dels infants, a la col•laboració dels nens, dels nostres nens d'Occident als que no els falta de res. Cada any celebrem la Jornada de la Infància Missionera. El nom potser ens sona com a llunyà, de quan érem petits i anàvem pels carrers demanant als transeünts que volguessin dipositar els seus donatius a les guardioles missioneres. Doncs bé, aquesta jornada se segueix celebrant, any rere any.

En què consisteix? La resposta és ben senzilla: en aquesta jornada resarem especialment per les missions, col•laborarem econòmicament en els projectes que porten a terme els missioners i també, a través de diferents iniciatives, dinamitzarem la consciència missionera, sobretot dels més petits. Es tracta d'implicar-los, de què siguin protagonistes, també ells, de la missió de l'Església. A la vegada, és important desvetllar en els infants la solidaritat amb els seus coetanis del Tercer Món.

La Infància Missionera va començar ara fa aproximadament 161 anys i s'estén en els cinc continents a través de les parròquies, escoles i organitzacions infantils. Quins són els seus objectius? Desvetllar en els infants una consciència missionera, fer-los compartir en el fet de compartir tant la seva fe com els seus béns materials amb una actitud solidària, i també integrar tota aquesta realitat en el ritme del treball pastoral habitual.

En definitiva, la motivació profunda d'aquesta jornada és una resposta a l'enviament missioner de Jesús: "Aneu i evangelitzeu tots els pobles!" (Mt 28,19). Es tracta d'aconseguir que els infants visquin aquesta dinàmica d'acció missionera, que siguin també protagonistes de la missió. Molts d'ells, en els cinc continents, hi estan implicats. Fins i tot tenen una revista titulada Gesto que recull experiències, iniciatives, projectes.

En la formació de la infància és important ensenyar a valorar tot allò que es té, tot allò que s'ha rebut. És important ensenyar-los a ser agraïts per tots aquests dons. És important ensenyar-los a no guardar-se egoistament tot el que han rebut, sinó a compartir-ho amb els altres. Doncs això és precisament la Jornada de la Infància Missionera, ensenyar als nostres nens i nenes a ser solidaris amb els nens i nenes de la resta del món, a compartir-ho tot, la seva fe i la seva amistat amb Jesús i també els seus béns materials.

+ Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa