Jesús, el profeta de la compassió

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa