L’Aplec de l’Esperit ve a Terrassa

          La ciutat de Terrassa acollirà, el dissabte 22 de maig el X Aplec de l’Esperit. Em sembla que pot ser interessant recordar breument la història d’aquesta iniciativa que ha anat prenent un creixent relleu en la vida religiosa de les diòcesis catalanes, especialment en l’àmbit de la proposta de l’Evangeli als joves.

      L’Aplec de l’Esperit va néixer l’any 1978 –i no amb aquest nom- convocat pel Moviment Escolta, Minyons Escoltes i Guies sant Jordi. Neix ja com a expressió d’un treball comú en l’àmbit del que en diem la pastoral de joventut, és  dir, la proposta cristiana als joves. El primer aplec se celebra a Ciurana del 13 al 15 de maig i amb aquest lema: “Ciurana de l’Esperit”, que ja situa aquesta convocatòria juvenil en el clima espiritual de la presència de l’Esperit Sant en l’Església i en el món. Aquest és encara, el clima espiritual de tots els aplecs.

      Sempre en el clima de Pentecosta, varen seguir els aplecs del Miracle (1982), amb un lema ben animós: “Llum al vent del món”. El monestir de Poblet acollí l’aplec de 1985, que en el clima auster del Císter cercà ”camins de participació, desenvolupament i pau”. L’any 1988 –confirmat el ritme triennal d’aquesta trobada juvenil- els joves cristians es reuniren a Lleida, expressant “una fe, una comunitat, un futur”. Tres anys després (1991) els acollí la ciutat de Manresa, amb un lema que era tot un programa evangelitzador: “Joves en l’Església, testimonis en el món”.

     Els darrers quatre aplecs han seguit l’itinerari de les ciutats de Catalunya i sempre entorn de la Pentecosta. L’any 1994 varen ser acollits a Girona, amb un lema que em recorda les exigències evangelitzadores del meu lema episcopal: “Fes-te a la mar”. L’any 1998 l’Aplec es reuní a Vilafranca, amb un acte de fe en la força de l’Esperit Sant: “Deixa’l fer. L’Esperit és amb tu”. El 2002 ens va acollir La Seu d’Urgell amb un lema escrit amb una grafia juvenil i informal, però que expressa una dimensió ben pasqual: “Néixer D9”. I el 2007 en acollí la històrica ciutat i seu episcopal de Tarragona, amb un lema ben clàssic i ben expressiu de la condició del cristià: “Marcats per l’Esperit”.

     He recordat aquest pelegrinatge per la nostra geografia d’aquesta trobada dels joves cristians de Catalunya, Balears i Andorra per dir que ara aquest pelegrinatge arriba a Terrassa. A tots els diocesans us invito a participar en l’acollida als joves cristians de les nostres terres el proper 22 de maig, vigília de Pentecosta. Durant uns anys, els meus germans bisbes em varen confiar la pastoral de joventut. Per aquest motiu, i per altres raons, sento com especialment meva la responsabilitat del treball en el camp de l’evangelització dels joves.

     En aquest temps pasqual l’Església ens invita a comprendre, amb signes diversos, que Jesús ressuscitat és amb les comunitats dels seus deixebles i que ens comunica amb abundància la seva vida i el seu Esperit. No tenim una missió fàcil, avui, en el món de la joventut. Però ni ens prediquem a nosaltres, ni comptem amb les nostres forces i capacitats.  El que cerquem és que els joves es puguin trobar amb Jesucrist, amb l’ajut de la gràcia de l’Esperit Sant. Hem de viure i comunicar la promesa del Senyor que és el lema de l’Aplec de l’Esperit d’aquest any: “Amb vosaltres cada dia” (Mt 28,20).

     Disposem-nos a acollir aquest desè Aplec de l’Esperit que ve a Terrassa com un signe d’esperança en la vitalitat present i futura de la fe cristiana a casa nostra.

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa