L’Església llatinoamericana, tan propera a nosaltres

Al Santuari de Nossa Senhora de Conceiçao Aparecida –Nostra Senyora de la Concepció Apareguda-, al Brasil, del 13 al 31 de maig de 2007 s’ha celebrat la V Conferència General de l’Episcopat Llatinoamericà i del Carib (CELAM), inaugurada amb la presència i la paraula del Sant Pare Benet XVI.

            Dues circumstàncies recents han renovat en mi un sentiment de proximitat als germans llatinoamericans: els dies 12 i 13 de juny he tingut ocasió de participar en una trobada amb dirigents laics dels nous moviments de l’Església llatinoamericana. D’altra banda, durant les setmanes de Pasqua he visitat moltes parròquies de la nostra diòcesi  per administrar el sagrament de la Confirmació. I en aquestes visites he pogut constatar una presència creixent de cristians i cristianes procedents d’Amèrica del Sud. Des d’aquí els dono les gràcies per la seva presència en les nostres parròquies i comunitats cristianes. Estic convençut que revitalitzaran les nostres parròquies i els nostres seminaris.

            En aquest clima de proximitat especial a les Esglésies locals d’Amèrica del Sud, m’ha interessat la coincidència entre les nostres preocupacions i les dels cristians d’allà. M’ha confirmat aquesta impressió el “Missatge als pobles d’Amèrica Llatina i del Carib” amb què ha conclòs la reunió del CELAM.

            Amb gran sentit pedagògic, el missatge a què he fet referència acaba amb una breu síntesi de les preocupacions i les propòsits majors dels bisbes del subcontinent. “Creiem i esperem –diuen- ser una Església viva, fidel i creïble, que s’alimenta en la Paraula de Déu i en l’Eucaristia. Viure el nostre ésser cristià amb alegria i convicció com a deixebles missioners de Jesucrist”.

            Segueixen tres propòsits en els quals em sembla que ens podem sentir molt units a ells: formar comunitats vives que alimentin la fe i impulsin l’acció missionera; valorar les diverses organitzacions eclesials amb esperit de comunió; promoure un laïcat madur, corresponsable amb la missió d’anunciar i fer visible el Regne de Déu. I fan una referència especial a les dones: “Impulsar la participació activa de la dona en la societat i en l’Església”. Inclouen també aquest altre objectiu, que és fonamental i no és nou, perquè ja té una tradició en l’Església llatinoamericana: “Mantenir amb renovat esforç la nostra opció preferencial i evangèlica pels pobres”. És significatiu que insisteixin en la fonamentació evangèlica, i només evangèlica, d’aquesta opció.

            Joves, família i respecte a la vida són altres tres objectius fonamentals seus –i no hi ha dubte que també ho són i prioritaris per a nosaltres. Dels joves diuen que els han d’“acompanyar en la seva formació, en la recerca de la seva identitat, vocació i missió, renovant la nostra opció per ells”. Sobre la família, els bisbes es comprometen a “enfortir amb audàcia la pastoral de la família i de la vida, així com valorar i respectar els nostres pobles indígenes i afrodescendents”.

            No obliden tampoc els bisbes referir-se al diàleg ecumènic i interreligiós, al foment de la justícia i la pau i a la defensa del medi ambient: “Volem i esperem tenir cura de la creació, casa de tots, en fidelitat al projecte de Déu”. I es proposen “col·laborar en la  integració dels pobles d’Amèrica Llatina i del Carib”, mentre que nosaltres tenim el mateix propòsit a nivell europeu... Que a prop estem d’ells i ells de nosaltres!

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa