L’Esperit Sant i la missió de l’Església

     En aquesta Pasqua de Pentecosta desitjo referir-me a la missió de l’Esperit Sant en relació amb la Paraula de Déu i la vida de l’Església. Benet XVI, en l’exhortació apostòlica “La Paraula del Senyor”, ens recorda que “la Paraula de Déu s’expressa amb paraules humanes gràcies a l’obra de l’Esperit Sant. La missió del Fill i la de l’Esperit Sant són inseparables i constitueixen una única economia (o pla diví) de la salvació”. Per això, el Papa cita un bonic pensament de Sant Ireneu de Lió, que parla de Jesucrist i de l’Esperit Sant com de “les dues mans del Pare”.

     I planteja el Papa un paral·lelisme entre el misteri de l’Encarnació i la inspiració sagrada de la Bíblia en dir que “el mateix Esperit que actua en l’encarnació del Verb, en el si de la Verge Maria, és el mateix que guia Jesús al llarg de tota la seva missió i que serà promès als deixebles. El mateix Esperit, que parlà pels profetes, sosté i inspira l’Església en la tasca d’anunciar la Paraula de Déu i en la predicació dels Apòstols; és el mateix Esperit, finalment, qui inspira els autors de les Sagrades Escriptures” (VD n. 15).

     L’Esperit ve en ajuda de la nostra feblesa i és gràcies a ell que podem comprendre les paraules del Senyor. Així ho va prometre Jesucrist a la seva Església. Benet XVI aporta el testimoni significatiu d’antigues oracions de la litúrgia que invoquen així l’Esperit Sant abans de la proclamació de les lectures. “Envieu el vostre Esperit Sant Paràclit sobre les nostres ànimes i feu-nos comprendre les Escriptures inspirades per ell; i a mi concediu-me interpretar-les de manera digna, per tal que els fidels aquí reunits en treguin profit” (VD n. 16).

     En aquesta solemnitat de Pentecosta es celebra també el dia de l’Acció Catòlica i de l’Apostolat Seglar. És una bona ocasió per a recordar que la missió d’anunciar la Paraula de Déu és una comesa de tots els deixebles de Jesucrist, com a conseqüència del seu baptisme. Cap creient en el Crist pot sentir-se aliè a aquesta responsabilitat. I aquesta consciència missionera cal revifar-la en cada família, en cada parròquia, en cada comunitat, associació i moviment eclesial. Desitjo expressar el meu reconeixement i la meva gratitud a tots aquells cristians i cristianes que col·laboren de diverses maneres a l’obra evangelitzadora i missionera de l’Església, tant aquí com en territoris missionals clàssics.

       Aquesta segona Pasqua s’anomena també la “Pasqua granada”, perquè el mateix Esperit Sant és el primer i més gran fruit de la Redempció obrada per Jesucrist. Des d’ara us prego que demanem a l’Esperit Sant que ens concedeixi uns fruits espirituals abundosos en la ja propera Jornada Mundial de la Joventut, a celebrar el proper agost, tant a les diverses diòcesis tot acollint els joves camí de Madrid, com en els actes  centrals presidits pel Papa a la capital d’Espanya del 16 al 21 d’agost. 

     El projecte pastoral de la JMJ no sols implica els joves sinó tot el Poble de Déu que és enfortit per l’entusiasme i impuls de la seva fe jove. Es tracta de fer als joves protagonistes. Els joves cristians, corresponsables amb tota l’Església de la seva missió evangelitzadora, són cridats a participar activament en la vida de l’Església, celebrar la seva fe i assumir les seves responsabilitats essent protagonistes de l’evangelització i artífexs de la renovació de la societat.

      Desitjo a tots una santa Pasqua de Pentecosta. 

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrrassa 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa