La festa de l’Assumpció de Maria. 12 d’agost

Dimecres vinent l’Església celebrar la festa mariana més popular de tot l’any: l’Assumpció de la Verge Maria al cel, coneguda popularment com “la Mare de Déu d’agost”. Enmig de l’estiu, quan la dispersió humana per causa de les vacances és més gran, i quan moltes persones retornen a les localitats dels seus orígens, les comunitats cristianes es reuneixen per a celebrar aquesta festa. A no pocs llocs, a més a més, coincideix amb la festa major.

Aquest dia celebrem l’entrada de Maria a la glòria dels cel. I amb una singularitat que fou definida com a dogma de fe l’any 1950 pel papa Pius XII: Santa Maria comparteix ja, en cos i ànima, la vida del seu Fill Jesús, la vida de la resurrecció; aquella vida que tots esperem viure un dia també plenament i per a sempre. Aqueta festa és, doncs, un gran motiu d’esperança per a tot el poble cristià.  Maria ens va al davant i ens condueix a Crist. Allò que en ella és realitat, per gràcia de Crist, és promesa i anunci per a tot el poble de Déu, per a tota la humanitat salvada per ell.

Enguany, quan ens preparem per a celebrar, per indicació del Papa, l’Any de la Fe, que començarà el proper 11 d’octubre, em sembla especialment oportú recordar Maria com a model de creient, com a model de fe. La fe és un do de Déu que ens convida a participar de la seva mateixa vida divina. Suposa tota l’adhesió de la persona a la manifestació que Déu fa d’ell mateix, una relació personal amb Crist. Mitjançant la fe estem arrelats en Crist, fonamentats en ell i responem a la crida de Déu, amb confiança, escoltant la seva paraula i posant-la en pràctica. I la fe es fa més profunda i madura, es consolida i augmenta a mesura que s’intensifica i s’enforteix la relació amb Jesús, a mesura que hom posa Crist al centre de la vida.

La Verge Maria és model d’aquesta fe. Per això el Papa Benet XVI, en la seva carta apostòlica sobre el proper Any de la Fe, ens invita durant tot aquest temps a “tenir la mirada fixa en Jesucrist”. E immediatament després, en una llista llarga  i bella de testimonis de la fe, menciona la Mare de Jesús, subratllant que la fe va ser el principi que va orientar tota la seva vida i que li meresqué l’elogi de la seva cosina Isabel: “Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà” (Lc 1,45).

En efecte, per la fe Maria acollí la paraula de l’Àngel en l’Anunciació i cregué en l’anunci que seria la Mare de Déu en l’obediència de la seva donació (cf. Lc 1,38). En la visita a Zacaries i Isabel entonà el seu càntic de lloança a l’Omnipotent per les meravelles que fa als qui s’hi encomanen. Amb goig i tremolor portà al món el seu únic Fill mantenint intacta la virginitat. Amb la confiança posada en el seu espós Josep –afegeix el Papa-  portà Jesús a Egipte per a salvar-lo de la persecució d’Herodes. Amb la mateixa fe, seguí Jesús en la predicació i va romandre dempeus al seu costat fins al calvari. També amb fe, es va alegrar de la resurrecció del seu Fill i, guardant tots els records en el seu cor, els va transmetre als Dotze, reunits amb ella al Cenacle per a rebre l’Esperit Sant.

L’Assumpció en cos i ànima a la glòria del cel és la culminació d’aquest itinerari de fe de Maria, un camí que tots estem cridats a recórrer en las circumstàncies de la vida de cadascú. I sempre amb la seva intercessió maternal. Desitjo una bona festa a tots i a totes, en especial a les dones que porten el nom de Maria.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

 Bisbe de Terrassa

 

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa