La JMJ, un encontre dels joves amb Crist

        Demà, 25 de juliol, l’Església celebra la festa de Sant Jaume Apòstol, tan present als inicis de l’evangelització del nostre país i patró de Galícia. La festa tindrà una especial solemnitat a la catedral de Santiago de Compostel·la, que enguany celebra els vuit segles de la seva dedicació. Vull expressar aquí la intenció evangelitzadora de totes les Jornades Mundials de la Joventut (JMJ), i confiar a l’Apòstol Sant Jaume els fruits de la propera, a celebrar a Madrid el proper agost.

     Aquesta intenció evangelitzadora de les JMJ fou exposada clarament pel beat Joan Pau II a la del 1989, celebrada precisament a Santiago de Compostel·la. Durant la vetlla de pregària celebrada al “Monte do Gozo”, el Sant Pare exhortà els joves a posar-se en camí amb Maria i a un compromís de seguiment de Crist, Camí, Veritat i Vida, per a ser missatgers d’una nova evangelització i constructors de la civilització de l’amor. A la missa del dia 20 els feu la següent invitació: “Descobriu la vostra vocació reial per a col·laborar en la difusió d’aquest Regne de la veritat i la vida, de la santedat i la gràcia, de la justícia, l’amor i la pau. Si de veritat desitgeu servir els vostres germans, deixeu que Crist regni en els vostres cors, que us ajudi a discernir i a créixer en el domini de vosaltres mateixos, que us enforteixi en les virtuts, que us ompli sobre tot de la seva caritat, que us dugui pel camí que condueix a la ‘condició de l’home perfecte’. No tingueu por a ser sants! Aquesta és la llibertat amb la que Crist ens ha alliberat (cf. Gal 5,1)”.

     Aquestes paraules posen de relleu la finalitat principal de les JMJs que és propiciar en el jove una experiència forta de fe, un encontre amb Crist qui es convertirà en el centre de la seva vida, en el punt de referència constant i en la llum que il·lumini el seu camí. També una experiència de comunió amb l’Església, que l’ajudarà a assumir el seu lloc en la comunitat eclesial. D’aquesta manera, podrà respondre als interrogants de la seva existència i a comprometre’s en la tasca de la nova evangelització.

     Si aquests són els propòsits de les JMJs, crec que s’entendrà que us demani, benvolguts diocesans, que col·laboreu en la mesura de les vostres possibilitats a la bona realització de les anomenades “jornades a les diòcesis”, una tasca d’acollida de joves de tot el món, els dies previs als actes centrals de la JMJ a Madrid. També la nostra diòcesi té previst treballar en l’acollida dels joves que l’han escollida per a aquesta experiència de convivència humana i eclesial d’ells amb la nostra Església local. Crec que treballar en aquesta acollida és fer també una tasca de fons per a la convivència entre els pobles i la pau en el món. Amb aquest esperit us demano la vostra col·laboració, en especial amb la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut, que és la que porta el pes de l’organització i la coordinació dels voluntaris i col·laboradors.

     Les parròquies i altres centres i escoles, tindran un paper protagonista en l’acollida dels dies 12 al 15 d’agost. A partir del dia 16 els joves ja es traslladaran a Madrid. El 14 d’agost, vigília de l’Assumpció de Maria al cel, tindrem l’acte final per als joves acollits a la nostra diòcesi, amb una eucaristia a la catedral, a les 20 hores. A partir de les 21 hores, es celebrarà a la Plaça Vella un acte cultural amb especial presència de música. Així unirem espiritualitat, cultura i festa. A tots us invito des d’ara a aquests actes.  

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa