LA MARE DE DÉU EN EL NOSTRE CAMÍ

El Sant Pare visita aquests dies el santuari de Lorda –Lourdes-, i d'aquesta manera honora la figura de Maria en el camí dels cristians i de tots els homes i les dones del món, en aquesta solemnitat mariana del mes d'agost, tan popular en les nostres terres, on són moltes les ciutats, viles i pobles que celebren la festa major. El pelegrinatge del Sant Pare vol ésser també un homenatge a la Immaculada Concepció, ja que aquest any s'escau el 150è aniversari de la proclamació del dogma pel qual Pius IX, l'any 1854, establí com a veritat de fe que Maria fou exempta de tota mena de pecat des del mateix moment de la seva concepció. Maria, des d'aquest moment, fou dotada d'una santedat del tot singular. Per això, la Immaculada Concepció inclou un missatge d'esperança per a tota la humanitat.

Maria es fa present en el camí de la humanitat, en el camí de l'Església i en el camí de tots nosaltres. I s'hi fa com a Mare, és a dir, com aquella que fa una funció maternal per a tota la humanitat i d'una manera especial per a tota l'Església. Així com la mare acull la vida, l'acompanya i aplega els fills a la llar, Maria està cridada a fer sempre aquesta missió maternal.

M'ha agradat especialment la interpretació que ha fet del viatge del Sant Pare Mons. Renato Boccardo, que és qui té cura ara de l'organització dels viatges del Sant Pare: "El pelegrinatge del Papa a Lorda –ha dit al diari francès La Croix- té una dimensió profètica amb relació a la crisi d'esperança que mina el món d'avui. Sant Joan Baptista és aquell que preparà els camins de Crist; la Verge Maria és aquella que ens dóna Crist i la missió de l'Església és continuar i estendre la presència de Crist en l'espai i en el temps. El Sant Pare ens invita així a tornar a Crist, a partir novament de Crist."

Per això, pensant també en els inicis de la nostra diòcesi de Terrassa, em sembla que la festa d'avui ens invita a escoltar i fer nostres les paraules de Joan Pau II al final de la carta apostòlica Novo millennio ineunte: "Caminem amb esperança!" Sí, posem-nos en camí, com a Església i com a cristians i cristianes. Maria, des de la seva Immaculada Concepció fins a la seva gloriosa Assumpció, ens diu que la vida és un do admirable de Déu i que la llum de la fe ens acompanya en tota la nostra ruta. "Ens acompanya en aquest camí la Santíssima Verge, a la qual fa uns mesos, junt amb molts bisbes aplegats a Roma d'arreu del món, vaig confiar el tercer mil•lenni. Moltes vegades aquests anys l'he presentada i invocada com a 'Estrella de la nova evangelització'. La indico encara com a autora lluminosa i guia segura del nostre camí" (NMI,58).

+ Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa