La primera comunió, festa cristiana

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa