La veritat us farà lliures A propòsit de les fake news (13-05-2018)

Escut Episcopal de Bisbe de Terrassa Avui celebrem la 52 Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Enguany es duu a terme sota el lema “La veritat us farà lliures. Notícies falses i periodisme de pau”. En l’actualitat tan les empreses de referència de les xarxes socials com l’àmbit de les institucions i de la política han començat a fer front a aquests fenomen. També l’Església vol oferir la seva aportació reflexionant sobre les causes i les conseqüències de la desinformació en els mitjans de comunicació i afavorint un periodisme que ajudi a construir la pau i la bona entesa entre les persones. El papa Francesc demana en el seu Missatge  un periodisme que serveixi d’antídot contra les notícies falses i contra el mal ús de la facultat de comunicar, i proposa que el millor remei són precisament els periodistes educats en la veritat. Assenyala que la comunicació humana és una forma essencial per a viure la comunió segons el projecte de Déu, però si l’ésser humà es deixa atrapar per l’egoisme i l’orgull, també pot fer un mal ús de la facultat de comunicar. La lògica de Déu, la seva voluntat, és que la comunicació serveixi per a la recerca de la veritat i la construcció del bé. En l’actualitat assistim al fenomen  de les notícies falses, les anomenades ‘fake news’, en un context de comunicació cada vegada més ràpid i immersos en un sistema digital. És precís reflexionar sobre aquest fenomen i buscar solucions. L’aportació del Sant Pare en el seu missatge es concreta en diversospunts de reflexió per a ajudar a prevenir la difusió de les notícies falses i per a redescobrir el valor de la professió periodística i la responsabilitat personal de cadascú en la comunicació de la veritat. En primer lloc, la desinformació de les ‘notícies falses’ té com a conseqüència el perjudici a les persones concretes i fa malbé el bé comú. Amb la desinformació es desacredita l’altre, se’l presenta com a enemic, s’afavoreixen els conflictes. Tots som responsables davant d’aquest problema, i ningú no pot eximir-se de l’obligació de fer front a aquestes falsedats. L’educació és la millor forma de detectar les notícies falses: educar en la veritat per a saber discernir, valorar i ponderar els desigs  i les inclinacions que es mouen en el nostre interior, per a no caure cada vegada en la temptació. El mètode més segur per a superar el verí de la falsedat és precisament deixar-se purificar per la veritat. I ¿com descobrir-lo i aplicar-lo? El Papa respon que per a discernir la veritat és necessari distingir allò que afavoreix la comunió i promou el bé, i allò que, al contrari, tendeix a dividir i a enfrontar. La veritat no es presenta com una imposició extrínseca i impersonal, sinó que brolla de relacions lliures entre les persones, en el diàleg i escoltant-se mútuament. Podem distingir si els titulars de les notícies creen polèmica, fomenten divisió o si porten a la reflexió serena, al diàleg constructiu, al treball eficaç. La veritable notícia és la pau, i el millor antídot contra les falsedats són les persones que estan disposades a escoltar i permeten que la veritat emergeixi a través d’un diàleg sincer. El periodista no fa solament un treball, sinó que té una missió que és veritable i important. Per això ha de ser conscient que el més important no és la rapidesa en donar la notícia o l’impacte sobre les xifres d’audiència, sinó que el principal són les persones,. Per això és tan important la verificació de les fonts i la veracitat de la comunicació, que generen confiança i afavoreixen la comunió i la pau.  

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa