L'Aplec de la Mare de Déu de la Salut 

El passat diumenge, en aquest escrit setmanal, feia referència a una tradició típica de casa nostra: la festa de la Mare de Déu del Roser, que se celebra a Cerdanyola del Vallès el primer diumenge de maig. Avui voldria fer esment de la festa de la Mare de Déu de la Salut.
    La ciutat de Sabadell té en la seva demarcació el santuari de la Mare de Déu de la Salut, situat en un petit turó. Aquest lloc ja se cita a l'edat mitjana (any 1323), quan es parla que allí hi havia l'ermita de Sant Iscle i Santa Victòria. És en el segle XVII (1652) quan tenim les primeres notícies de la imatge de Santa Maria de la Salut o de la Font de la Salut.
    Segons la tradició, la imatge fou trobada a la Font de la Salut per l'ermità de Sant Iscle quan anà a buscar aigua per a les seves necessitats. S'endugué la imatge i la va posar en un altar de l'ermita. La troballa va ser interpretada per la població com una gràcia especial de Maria Santíssima i, en pocs anys, s'estengué la devoció a Santa Maria en aquest lloc i sota aquesta advocació tan poètica i tan plena de sentit: Maria és la font de la Salut perquè ens porta el Crist.
    En el llibre Breu historial del santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell es diu que l'any 1696 es començà a celebrar l'Aplec a l'ermita el segon diumenge de maig i s'indica també que fou tan concorregut i tan reeixit que les autoritats van prendre la decisió que en endavant es fes sempre el segon diumenge del mes de maig.
    D'aquesta manera, es va fer un pas important en la tradició ciutadana i es va enriquir el patrimoni espiritual de la ciutat i de tot el Vallès. Aquell any començà el culte públic a la Mare de Déu de la Font de la Salut. L'actual imatge fou coronada canònicament l'any 1947, any en el qual Pius XII la proclamà patrona de la ciutat de Sabadell.
    L'any passat, com a bisbe de la nova diòcesi de Terrassa, vaig tenir el goig de presidir la celebració eucarística de l'Aplec. Aquest any, en aquest segon diumenge del mes marià, tornaré, si Déu vol, a celebrar aquesta Eucaristia. També hem celebrat en aquest santuari un romiatge diocesà de persones vinculades a la pastoral de la salut - persones malaltes i persones que en tenen cura- i s'hi han previst diverses trobades al llarg del curs.
    Entre aquestes trobades, voldria fer esment també de la primera trobada diocesana de joves i de la vetlla de pregària que tenim previst celebrar-hi durant el vespre i la nit del 13 de maig.
    Els malalts i els joves, dos àmbits de l'acció pastoral dels quals l'Església desitja tenir una cura especial. Els malalts, perquè es tracta de persones que pateixen i que per això mateix han d'estar sempre en el cor de l'Església i de les comunitats cristianes. I els joves, perquè són el futur de l'Església, i per això ens ha de preocupar a tots la transmissió de la fe a les noves generacions.
    Escric aquestes idees en tornar a la diòcesi després de participar, a Roma, en una trobada internacional sobre la pastoral de la joventut actualment, en la qual s'ha fet una revisió de la Jornada Mundial de la Joventut celebrada el passat estiu a Colònia (Alemanya), i s'ha iniciat ja preparació espiritual i organitzativa de la propera Jornada Mundial de la Joventut, prevista per a l'any 2008 a la ciutat de Sidney, a Austràlia
    Vinc molt ben impressionat de la preocupació que he vist en responsables de tots els continents per l'evangelització de les noves generacions. Per això, en la vetlla i en la missa del segon diumenge de maig a la Salut, pregaré especialment pels malalts de la diòcesi i pels joves a la que és invocada com a salut dels malalts i, més recentment, per Joan Pau II, com a estrella de la nova evangelització.        

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa