Les escoles de la diòcesi peregrinen a Roma (08/07/2018)

Escut Episcopal de Bisbe de Terrassa Al llarg del curs escolar he participat en diferents actes i celebracions a les nostres escoles. Cada curs escolar és un nou temps que se’ns dona per la nostra formació i creixement com a persones, com a cristians i com a bons ciutadans. Un curs en el qual treballem junts alumnes, professors, personal no docent, pares i mares de les escoles diocesanes i parroquials de Cerdanyola del Vallès, La Garriga, Sabadell, Terrassa i Rubí. Al llarg del curs en diversos moments ens podem trobar junts i treballem de manera coordinada, en les trobades de pastoral, esportives o reunions diverses i cadascú des del seu centre educatiu. En aquest curs 2017-2018 els equips de pastoral de les escoles han treballat a partir del lema “Caminem amb Jesús”, a través de la figura de l’apòstol sant Pere. Ell és la pedra, la roca, el primer dels apòstols. La seva figura ha estat suggerent. Com podem contemplar als evangelis, haurà de millorar molt la seva actitud, i sobretot, créixer en fermesa i consistència. Ell mateix experimentarà la feblesa, la negació i les dificultats, però amb l’ajut de Jesús i deixant-se guiar per ell ho superarà, fent de la seva vida finalment una entrega des de l’amor i el servei als altres. La figura de sant Pere ens porta també a pensar en la figura del nostre estimat papa Francesc. La seva paraula ens és propera i els seus gestos són significatius, tot convidant a viure la misericòrdia amb tothom, a treballar per la pau i la reconciliació i a viure l’alegria de la fe. Ell ens ajuda a sentir-nos membres de l’Església i a esdevenir seguidors de Jesús, Per això, com a cloenda d’aquest curs s’ha organitzat una peregrinació a Roma. D’aquesta manera podrem visibilitzar la unitat i la comunió amb el successor de sant Pere. La visita a les tombes dels apòstols sant Pere i sant Pau, la celebració de l'Eucaristia, la fe allí professada, expressaran la comunió amb l'Església apostòlica, l’encontre amb les dues columnes de l'Església naixent que a Roma van confessar la seva fe i van donar la vida. Està previst que fem una visita a la Congregació per a l’Educació Catòlica. Serà una ocasió privilegiada per a compartir coneixements i experiències, i per a rebre orientacions des d’una perspectiva d’Església universal que ens ajudin a respondre als desafiaments educatius. Les escoles són àmbits on la transmissió dels coneixements és el centre, la seva missió fonamental. No obstant això, el mateix coneixement ha sofert evolucions importants per a la nostra pedagogia. L’escola cristiana ofereix una educación integral, que inclou la dimensió religiosa. El desafiament consistirà a proposar als infants i joves la bellesa de la fe en Jesucrist i la llibertat del creient, en una societat plural i multireligiosa. Certament l’educació és una obra d’art compartida. Necessita una gran col·laboració entre els pares i tots els educadors per proposar una vida plena, feliç, que tingui sentit, solidària, oberta a Déu, als altres i al món. Aquesta col·laboració és imprescindible i urgent perquè l'educació és sobretot una relació personal en el marc de la dimensió comunitària. D’altra banda, l’educació no és només coneixement, és també experiència; integra el saber i l’actuar, estableix la unitat dels sabers i cerca la coherència. L’educació comprèn també el camp emocional i afectiu. Finalment, recordem també la seva dimensió ètica: crèixer com a persones i com a cristians, preparar-se per lluitar en la transformació de la societat i el món, i també servir la comunitat, posar al servei dels altres els talents que hem rebut de Déu. Santa peregrinació!  

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa