Les vocacions, un “test” de la nostra fe

            En aquest diumenge quart de Pasqua l’Església celebra la Jornada Mundial de pregària per les Vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada. El Papa, en el missatge que amb aquesta ocasió ha publicat, ens convida a reflexionar sobre el tema “La confiança en la iniciativa de Déu i la resposta humana”. Entre nosaltres, en sintonia amb l’Any de Sant Pau, s’ha escollit aquest lema: “Sé en qui he confiat”.

Convido a tots els fills i filles de l’Església a pregar per les vocacions sacerdotals i religioses, i ajudar a que neixin i creixin. Benet XVI, en el seu missatge per a aquesta jornada, ens diu que ressona constantment a l’Església l’exhortació de Jesús als seus deixebles: “Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors” (Mt 9,38). “La urgent invitació del Senyor –afegeix el Sant Pare- subratlla que la pregària per les vocacions ha de ser ininterrompuda i confiada. De fet, la comunitat cristiana, només si efectivament està animada per la pregària, pot tenir més fe i esperança en la iniciativa divina”.

Hem d’agrair a Déu perquè avui continua cridant obrers a la seva vinya. Una multitud innombrable de sacerdots i diaques, religiosos i religioses, al llarg de la història s’han lliurat del tot al servei de l’Església i a l’Evangeli . És cert que en algunes regions de la terra –en especial a la nostra Europa- hi ha, com diu Benet XVI, “una escassetat preocupant de preveres, i que dificultats i obstacles acompanyen el camí de l’Església, ens sosté la certesa indestructible que el Senyor, que lliurement escull i invita al seu seguiment a persones de totes les cultures i de totes les edats, segons els designis inescrutables del seu amor misericordiós, la guia fermament pels camins del temps vers el compliment definitiu del Regne”.

El lema d’enguany ens invita a considerar, en el misteri de la vocació sacerdotal o a la vida religiosa, la unió entre la iniciativa de Déu i la resposta humana. Déu crida, però els homes i dones hem de respondre a aquesta crida. El catecisme de l’Església catòlica recorda oportunament que la iniciativa de Déu requereix la resposta lliure de l’home.

Una resposta positiva que pressuposa sempre l’acceptació i la participació en el projecte que Déu té sobre cadascú. És una resposta que acull la iniciativa amorosa del Senyor i arriba a ser, per a tots els cridats, una exigència moral vinculant, una ofrena agraïda a Déu i una total cooperació en el pla que Ell vol realitzar en la història (cf. N. 2062).

Sant Pau és un gran model d’aquesta resposta, resposta que donà amb tota la seva vida i que culminà en l’ofrena martirial de la seva vida a Roma per amor a Crist. Ell pogué dir aquestes paraules que ressonen a l’ànima de tots els cridats al sacerdoci i a la vida religiosa: “Sé en qui he confiat”. Creure en el Senyor i acceptar el seu do comporta confiar en ell amb gratitud i adherir-se al seu projecte de salvació. Ningú no pot accedir al sacerdoci o a la vida religiosa confiant només en les seves forces, però tots els cridats són invitats a viure i a dir-se una i altra vegada: “Tot ho puc en aquell que em conforta”. En aquest sentit, les vocacions sacerdotals i religioses es converteixen en un “test” de vitalitat de la nostra fe.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa