L'Eucaristia, centre vital de l'Església.

El passat 13 de març es va fer pública l'exhortació apostòlica de Benet XVI - la primera del seu pontificat- titulada Sacramentum Caritatis: el sagrament de la caritat. El document té una clara connexió amb la seva primera encíclica, centrada en l'amor cristià: Déu és amor. Presenta a tota l'Església les conclusions del Sínode dels bisbes celebrat l'octubre de 2005, un Sínode convocat per Joan Pau II però que ja es va celebrar sota el pontificat del Papa actual. Joan Pau II va dedicar a l'Eucaristia la darrera de les seves encícliques, que s'obre amb aquesta afirmació: “Ecclesia de Eucharistia vivit”: l'Església viu de l'Eucaristia.
 El text de Benet XVI ara fet públic es divideix en tres parts: l'Eucaristia com a misteri que s'ha de creure, com a misteri que s'ha de celebrar -i celebrar bé- i com a misteri que s'ha de viure en el compromís cristià de cada dia.
 En la primera part -el creure- el Papa reflexiona sobre allò que l'Eucaristia és: el pa baixat del cel; do gratuït del Déu Trinitat; Crist, el veritable Anyell immolat, que fa una nova i eterna aliança de Déu amb la humanitat. L'Eucaristia mostra com la mort de Crist, "per si mateixa violenta i absurda, s'ha transformat en un acte suprem d'amor i alliberament definitiu del mal de la humanitat". "Crist mateix, en virtut de l'acció de l'Esperit, està present i actuant en la seva Església des del seu centre vital que és l'Eucaristia".
 Pel que fa a la segona part -la celebració- el Papa tracta sobre la "bellesa en la litúrgia" i afirma que "en els treballs sinodals s'ha insistit diverses vegades en la necessitat de superar qualsevol possible separació entre l'ars celebrandi, és a dir, l'art de celebrar rectament, i la participació plena, activa i fructuosa de tots els fidels”.
 En la tercera part -la vivència eucarística- el Sant Pare parla de la forma eucarística de la vida cristiana. "Ja des de la reunió litúrgica, el sagrament de l'Eucaristia ens compromet en la realitat quotidiana a fi que tot es faci per a glòria de Déu", diu Benet XVI. I més endavant afegeix: "El culte a Déu mai no és un acte merament privat, sense conseqüències en les nostres relacions socials: al contrari, exigeix el testimoni públic de la pròpia fe". L'Eucaristia és misteri que cal anunciar i oferir al món: "La vocació de cada un de nosaltres consisteix a ser, juntament amb Jesús, pa partit per a la vida del món". El Sant Pare ens exhorta a tots els cristians, com a fruit de la celebració eucarística, a "un compromís renovat en la construcció d'un món més just i pacífic, on el pa partit per a la vida de tots sigui cada cop més la causa exemplar en la lluita contra la fam i contra tot tipus de pobresa".
 Benet XVI clou la seva exhortació apostòlica així: "L'Eucaristia ens fa descobrir que Crist, mort i ressuscitat, es fa contemporani nostre en el misteri de l'Església, el seu Cos. Hem estat testimonis d'aquest misteri d'amor. Desitgem anar plens d'alegria i admiració a la trobada de la santa Eucaristia per experimentar i anunciar als altres la veritat de la paraula amb què Jesús es va acomiadar dels seus deixebles: 'Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món' (Mt 28, 20)."
 Aquest temps de Pasqua és especialment oportú per reflexionar sobre el sagrament del pa partit per a la vida del món. Per això, després d'aquesta presentació general del document papal, espero poder reflexionar sobre alguns dels seus temes, en connexió amb la litúrgia dels diumenges pasquals.

+ Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa