Maria en el camí de l’Església

Demà l’Església celebra la solemnitat de l’Assumpció de la Verge Maria en cos i ànima al cel. No és la festa més antiga de la Mare de Déu, però sí que és la més popular i una de les grans festes marianes que compartim amb les Esglésies d’Orient. Al bell mig de l’estiu, a la vegada, aquest dia és considerat la festa major de molts llocs. I –un detall que no hem d’oblidar- és també el dia que celebren el seu sant la majoria de les nenes, noies i dones que porten el nom de Maria. Des d’aquest escrit, una cordial felicitació i una pregària per tal que Santa Maria les acompanyi en el camí de la seva vida.

Enguany la festa de l’Assumpta queda marcada entre nosaltres per la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ). Aquests dies passats, molts bisbats d’Espanya hem viscut els anomenats “dies a les diòcesis”, en els que hem acollit joves d’arreu del món en camí vers Madrid, on tindran lloc els actes centrals de la Jornada Mundial de la Joventut del 18 al 21 d’aquest mes, actes que presidirà, si Déu vol, el Papa Benet XVI:

Maria assumpta al cel és un punt de referència per a tots els cristians, per a l’Església sencera i per a tota la humanitat perquè en Ella ja és realitat allò que Déu desitja per a tots: que puguem participar en la vida plena de Déu, en la visió del seu rostre, com diu amb gran inspiració la litúrgia cristiana.

Com afirma el Concili Vaticà II, Santa Maria és “signe d’esperança ferma i de consol per al Poble de Déu que fa camí”. D’una manera especial, enguany, li encomanem els joves que fan camí vers la JMJ i que, tal com ja he dit en algun altre escrit d’aquest estiu, són realment peregrins de la fe i com a tals hem tingut el goig de rebre’ls a les nostres diòcesis, incloent-hi la nostra, que ha fet un bon treball en aquest sentit. Desitjo agrair a tots els qui han col·laborat i col·laboren en aquests mateixos dies amb la Delegació Diocesana de Pastoral de la Joventut.

Joan Pau II, que tenia Maria tan present en la seva espiritualitat, invità els joves a fer-se peregrins de la fe amb Santa Maria, en escriure el que segueix en el seu missatge per la JMJ de l’any 2003: “Amb Maria, la serventa del Senyor, descobrireu la joia i la fecunditat de la vida oculta. Amb Ella, la deixebla del Mestre, seguireu Jesús pels camins de Palestina, tot convertint-vos en testimonis de la seva predicació i dels seus miracles. Amb Ella, Mare dolorosa, acompanyareu Jesús en la seva passió i mort. Amb ella, Verge de l’esperança, acollireu l’anunci joiós de la Pasqua i el do inestimable de l’Esperit Sant”.

Que la Mare de Déu vulgui acompanyar aquesta peregrinació juvenil mundial d’enguany. Benet XVI li confià els fruits d’aquesta JMJ en escriure això en el seu missatge adreçat als joves catòlics de tot el món per convocar-los a Madrid: “Ella, quan l’anunci de l’àngel, acollí amb fe la Paraula de Déu; amb fe consentí que l’obra de Déu es complís en Ella. Tot pronunciant el seu Sí, rebé el do d’una caritat immensa, que la impulsà a lliurar-se del tot a Déu. Que Ella intercedeixi per tots nosaltres, per tal que en la propera Jornada Mundial pugueu créixer en la fe i en l’amor”.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa