Maria Immaculada en el camí de l’Advent

 

El començament d’aquest mes de desembre , en aquest any de gràcia 2012, ve assenyalat per la coincidència de dues celebracions de la fe: aquest diumenge iniciem el temps d’Advent, temps de preparació espiritual per a la festa de Nadal, i el dissabte vinent celebrarem la solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria. Aquesta coincidència en la mateixa setmana del temps litúrgic i de la festa mariana convida a reflexionar sobre la connexió entre ambdues celebracions.

En efecte, el temps d’Advent és el temps de l’espera de la vinguda del Senyor i el misteri de la Immaculada Concepció de Maria és l’anticipació del fruit d’aquesta vinguda: la comunió entre Déu i els homes per Jesucrist. Amb tota la raó el Venerable Pau VI  en la seva exhortació sobre el culte marià afirmava que el temps d’Advent és el temps marià per excel·lència i el Directori sobre la pietat popular i la litúrgia torna a dir el mateix.

La festa de la Immaculada ens recorda que Maria fou concebuda plena de la gràcia de Déu, sense pecat original, per la voluntat amorosa de Déu Pare i en previsió dels mèrits de Jesucrist. La Immaculada Concepció de Maria és, doncs, un fet de salvació.

Aquest fet de salvació te una dimensió trinitària essencial Maria és escollida com a filla excelsa de Déu Pare per a ser, des de l ‘inici de la seva existència, immune de tota taca de pecat, plena de l’Esperit Sant per tal de ser Mare de Jesucrist, el Fill de Déu fet home.

La festa de la Immaculada te, a més, una clara dimensió eclesial: allò que Maria ha rebut, ho reben també en el baptisme tots els qui per Jesucrist passen del pecat a la novetat de vida; ells formen l’Església de Jesucrist que veu en Maria Immaculada  la seva anticipació i el seu principi tal com també veu en Maria Assumpta la seva plenitud i la seva culminació.

Estem celebrant l’Any de la Fe proposat pel Sant Pare a tota l’Església per al qual ens ha donat les pautes en la carta apostòlica titulada  Porta fidei, “la porta de la fe”. En un dels punts d’aquest document ens ofereix una síntesi preciosa de la vida de Maria des de la virtut teologal de la fe. En efecte, diu el Papa, “per la fe, Maria va acollir la paraula de l’àngel i va creure en l’anunci que seria la Mare de Déu en obediència del seu lliurament. En la visita a Elisabet entonà el seu cant de lloança  a l’Omnipotent per les meravelles que fa en els qui s’encomanen a ell. Amb goig i amb tremolor va infantar el seu Fill únic, mantenint intacta la virginitat. Confiada en el seu espòs Josep, va portar Jesús a Egipte per salvar-lo de la persecució d’Herodes. Amb la mateixa fe va seguir el Senyor en la seva predicació i va romandre amb Ell fins al Calvari. Amb fe, Maria va assaborir els fruits de la resurrecció de Jesús i, guardant tots els records en el seu cor, els va transmetre als Dotze, reunits amb ella en el Cenacle per a rebre l’Esperit Sant” (Porta fidei, n. 13).

Maria, Mare de l’Església, és també el model de la persona creient i la nostra intercessora davant Déu. Per això encomanem a la Verge Santíssima els fruits espirituals d’aquest Any de la Fe i els bons resultats dels esforços per a proposar la fe i acompanyar els homes i dones d’avui en el camí de la fe, que és el camí que ens ha de conduir a Crist.

 

+Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa