Mitjans de comunicació i drets de la infància

   

            L'Església catòlica celebra avui, en coincidència amb la solemnitat de l'Ascensió del Senyor, la 41 Jornada Mundial dels Mitjans de Comunicació Social, una iniciativa del Concili Vaticà II que manifesta la intenció que va tenir aquest gran Concili d'obrir-se positivament a les realitats del món actual i d'il·luminar-les amb la llum del missatge cristià.

   

            Aquest any, la jornada d'avui planteja al nostre esperit un fort contrast. D'una banda, el goig que es manifesta en la festa litúrgica, que contempla el Crist pujant victoriós a la dreta de Déu Pare. Aquell que s'humilià -com diu sant Pau- fins a acceptar la mort i una mort de creu, ara és exaltat a la dreta de Déu Pare, com el primogènit entre molts germans, com la promesa dels "cels nous i la terra nova", quan Déu serà tot en tots. D'altra banda, la consideració d'una realitat humana nostra, omnipresent i envoltant, els mitjans de comunicació i les noves tecnologies, uns "invents admirables" -així els qualificà el Vaticà II, contemplant els que en aquell moment, als anys 1962-1965, tenia davant dels ulls-, però que no deixen de suscitar motius de preocupació a tota persona que contempli amb un esforç de realisme el panorama de la nostra societat actual.

   

El lema d'aquesta jornada és: "La infància i els mitjans de comunicació social: un repte per a l'educació". Certament, és un repte per als pares, per als professors i educadors i per a la mateixa Església i tota la societat.

   

            Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies influeixen fortament en la vida dels nostres infants i joves. Ells manifesten una gran desimboltura en aquest àmbit -cosa que a les persones grans ens sorprèn-; pot ser-ne un exemple el fet que fan servir el telèfon mòbil de forma generalitzada, cosa impensable uns anys enrere. Educar la infància perquè faci un bon ús d'aquests mitjans és una responsabilitat dels pares, de l'escola, i la mateixa Església ha d'aportar-hi la seva col·laboració, en especial per mitjà dels seus centres i de les institucions educatives, tant les d'àmbit escolar com les de formació en el lleure. Aquestes darreres tenen aquí una tasca nova, plena de reptes, però també de possibilitats.

   

            "L'educació en el recte ús dels mitjans cal que sigui positiva", diu Benet XVI en el missatge que ha publicat per a aquesta jornada. Realment, aquesta educació ha d'ajudar a descobrir les grans possibilitats de comunicació de les noves tecnologies i la seva capacitat de superar la temuda passivitat en la recepció dels missatges dels mitjans de comunicació de masses. Però també cal que sigui crítica; és a dir, que tingui en compte que la realitat que els mitjans ens ofereixen és una realitat selectiva i maquillada, i que per a moltes persones la realitat correspon a allò que els mitjans defineixen com a tal. El seu realisme és més aparent que real. Per això cal una actitud lúcida, previnguda i, per tant, crítica.

   

            El Sant Pare, en el missatge que he citat, s'adreça als responsables de la "indústria dels mitjans". No podem pas pensar que aquests no siguin conscients de la repercussió dels seus productes en l'educació o deseducació de la infància i la joventut. Tanmateix, la competència comercial imposa de vegades abaixar els nivells ètics, estètics i morals, cosa que constitueix sovint una agressió als drets de les famílies i de la infància i la joventut. Diu el Sant Pare en el seu missatge que "tota tendència a produir programes, fins i tot en pel·lícules d'animació i videojocs, que exaltin la violència i trivialitzin la sexualitat humana, és perversió; i molt més quan es tracta de programes dirigits a infants i adolescents". Per desgràcia, la realitat actual no ens permet ser optimistes sobre els resultats pràctics de les normes que els mitjans de masses, especialment la televisió, s'han donat a si mateixos, però que no s'acostumen a complir, sobre la deguda protecció dels drets de la joventut i de la infància.

   

   

+ Josep Àngel Saiz Meneses

   

Bisbes de Terrassa

   

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa