Mitjans de comunicació i veritat sobre l’home

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa