Per un treball decent

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ

El proper 7 d’octubre es celebra la Jornada Mundial pel Treball Decent, que la Confederació Sindical Internacional impulsa i organitza. Ara bé, ¿què s’entén per treball decent? Amb el concepte de treball decent s’expressa el que ha de ser una feina digna. El significat originari del treball es dur a terme el compliment del mandat de Déu expressat en el llibre del Gènesi desenvolupant l’obra de la creació. Al mateix temps es desenvolupa i es perfecciona la persona humana perquè es propicia el desplegament de les seves capacitats. Ara bé, quan no es respecten els principis i els drets laborals fonamentals, quan no es rep una paga justa i proporcional, quan l’activitat no es realitza amb la suficient cobertura social o es realitza amb alguna mena de discriminació, aquest treball no és un treball decent.

Com ho assenyalava sant Joan Pau II en el discurs que pronuncià en la celebració del Jubileu dels Treballadors, “tots hem de col·laborar perquè el sistema econòmic en el que vivim, no alteri l’ordre fonamental de la prioritat del treball sobre el capital, del bé comú sobre el privat. És molt necessari constituir en el món una coalició a favor del ‘treball digne’. La globalització és avui un fenomen present en tots els àmbits de la vida humana, però és un fenomen que cal gestionar amb saviesa: Cal globalitzar la solidaritat”. Els avanços de la ciència i de la tècnica, el desenvolupament de les noves tecnologies, obren unes possibilitats de progrés que no ens podíem imaginar fa pocs anys. Però aquest progrés no pot perjudicar el treball en general i del treball decent. Per això cal globalitzar la solidaritat i globalitzar el treball digne, és a dir, repartir el treball i repartir el benefici perquè tots puguin viure amb dignitat.

El Papa Francesc, quan va rebre les Associacions Cristianes de Treballadors Italians amb motiu del 70 aniversari de la seva fundació, els parlà de la necessitat d’ajudar aquells que no tenen feina, el joves sobretot, així com de dignificar el treball i la vida. El Papa denuncià la situació de desigualtat que viu la societat, “La propagació de la precarietat, del treball en ‘negre’ i del xantatge mafiós fa experimentar sobretot entre les generacions joves que la falta de feina treu la dignitat, impedeix la plenitud de la vida humana i reclama una resposta sol·lícita i vigorosa”; al mateix temps insistí en que “tenim el deure de proposar alternatives equitatives i solidàries que realment es puguin posar en marxa”.

Per a poder viure amb dignitat és necessari un treball decent. La crisi econòmica que encara patim ha portat al predomini del capital sobre el treball i com a conseqüència d’això a un excés d’oferta de personal, i això port a situacions injustes: sous per sota d’allò que és necessari, contractes precaris, falta de seguretat, increment de les desigualtats entre persones, etc. Desde l’Església som sensibles a aquestes situacions, denunciades en el magisteri dels papes i en els documents episcopals i també es duen a terme accions concretes per part de grups i institucions. No és fàcil trobar solucions, però és urgent explorar noves vies per a aconseguir una economia més justa, amb un repartiment més just del treball i del benefici. Confiem que la celebració d’una jornada mundial pel treball decent ens faci més sensibles i compromesos davant aquesta situació.

+ Josep Àngel Saiz Meneses Bisbe de Terrassa

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa