Realitat virtual i món real

      En aquesta festa de l’Ascensió del Senyor l’Església celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, el tema de la qual és anunciat cada any pel Sant Pare el dia 24 de gener, coincidint amb la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. Enguany la Jornada té aquest lema: “Veritat, anunci i autenticitat de vida en l’era digital”.

     És gran l’interès de Benet XVI per les noves formes de comunicació i en els darrers anys s’ha interessat en especial per les conseqüències de la comunicació digital i s’ha referit a les possibilitats que representen les noves tecnologies de la comunicació per a la difusió de l’Evangeli de Jesucrist i de la doctrina cristiana.

     Ho afirmava de forma contundent a la seva exhortació apostòlica Verbum Domini (“La Paraula del Senyor”), en la que dedica tot un apartat a “la Paraula de Déu i els mitjans de comunicació social” (n. 113). “En el món d’Internet –diu el Papa-, que permet que milions i milions d’imatges apareguin en un nombre incomptable de pantalles d’arreu del món, haurà d’aparèixer el rostre de Crist i oir-se la seva veu, perquè si no hi ha lloc per a Crist, tampoc no hi ha lloc per a l’home”.

     No es pot dir que els cristians hàgim restat inactius davant de les noves tecnologies de la comunicació. Ben al contrari. Existeixen nombroses iniciatives i les institucions cristianes i de l’Església catòlica s’han esforçat i s’esforcen per fer-se presents en aquesta nova Acròpolis. Són molt nombroses les diòcesis, les parròquies i les institucions cristianes que tenen la seva pròpia pàgina web.

     El Papa reconeix, en el document que he citat, que “l’adquisició de nous mètodes per a transmetre el missatge evangèlic forma part del constant impuls evangelitzador dels creients, i la comunicació s’exten avui com una xarxa que abraça tot el globus”. I expressa el seu agraïment als catòlics que, amb competència, estan compromesos en una presència significativa en el món dels mitjans de comunicació.

     “La Paraula divina –diu també el Papa- cal que arribi no solament per mitjà del llenguatge escrit, sinó també mitjançant unes altres formes de comunicació. Referint-se en concret a l’Internet, el Papa reconeix que “representa un nou fòrum per fer ressonar l’Evangeli”. Però respecte a això fa un advertiment que em sembla molt oportú. El Papa demana ni més ni menys que “siguem conscients que el món virtual mai no podrà reemplaçar el món real, i que l’evangelització podrà aprofitar la realitat virtual que ofereixen els new media per a establir relacions significatives només si arriba al contacte personal, que segueix essent insubstituïble”.

     Per això, com diu el missatge en motiu d’aquesta jornada d’avui, el Papa no dubta a recordar-nos que “existeix un estil cristià de presència també en el món digital, caracteritzat per una comunicació franca i oberta, responsable i respectuosa de l’altre”. Perquè la qüestió fonamental, davant les noves xarxes socials, és ser una persona autèntica reflexiva; és a dir, no caure en l’autocomplaença de construir una “imatge pública falsa” i actuar amb capacitat crítica davant dels missatges que rebem. 

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa