Santa Maria, la nostra esperança

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa