Ser cristians al cor del món

Avui celebrem la festa de Pentecosta, que és també el Dia de l’Apostolat Seglar i de l’Acció Catòlica. Pentecosta és el començament de l’Església. Els apòstols, reunits en pregària amb Maria al Cenacle, reben l’Esperit Sant i surten al carrer a donar testimoni de Crist ressuscitat davant de tothom. Ho hem recordat recentment a la peregrinació diocesana a Terra Santa.

També nosaltres hem rebut l’Esperit Sant en el baptisme i amb més plenitud en la confirmació. Per la recepció del baptisme hem entrat a formar part de l’Església, en la que vivim en comunió de fe i d’amor i participem de la seva missió. Per la recepció de la confirmació som enfortits en la fe rebuda en el baptisme per a donar-ne testimoni amb confiança en Déu i amb aquella valentia i llibertat que expressa una paraula grega : mencionada en el Nou Testament com una realitat que es donava en l’Església primitiva: laparresia, és a dir, la valentia i el coratge  en la vivència i en el testimoni de la fe. 

Enguany ens acompanyarà  Monsenyor Elías Yanes, Arquebisbe emèrit de Zaragoza, que impartirà  una conferència sobre la missió del laic cristià en el segle XXI, i que presentarà l?Itinerari de Formació Cristiana per a Adults. Don Elías és el director i el coordinador de l’elaboració d’aquests materials; per a confeccionar-los ha comptat amb la col·laboració de bisbes, biblistes, teòlegs, catequetes, pastoralistes, i també de consiliaris i militants d’Acció Catòlica. Entre tots han elaborat un material amb un contingut ric i complementari des de les diferents perspectives.

La formació ha de ser una prioritat pastoral de l’Església perquè és  un element imprescindible per a conèixer Déu, conèixer-se un mateix, conèixer l’ambient que ens envolta. És urgent adquirir una formació consistent per a poder donar raó de la pròpia fe i de l’esperança. No consisteix pas en un simple adoctrinament intel·lectual. En aquest sentit, ha d’implicar també la vida espiritual, la vida de fe i també l’acció apostòlica.

La formació dels militants cristians demana una base doctrinal sòlida per a créixer autènticament  en el coneixement de Crist i en la coherència de la fe. Es fonamenta en el contacte viu amb la Paraula de Déu i en les indicacions de l’Església, que orienta en el discerniment de la veritat de Crist, per mitjà de la Tradició viva i del Magisteri. La necessitat d’aquesta formació es fa cada vegada més urgent en una època marcada per un horitzó relativista, caracteritzat per l’orfandat de referències, on cada vegada es fa més difícil  de parlar de conviccions i de certeses. En aquesta situació cal proposar la recerca de la veritat i el bé com objectius generals en l’educació, i també el sentit de les coses i de la vida, així com  l’aspiració a l’excel·lència.

No són pas pocs els reptes que el món actual presenta a l’Església i la formació dels laics és crucial perquè puguin assumir unes responsabilitats més grans en l’evangelització i en la vida de l’Església. Agraïm a Don Elías que hagi acceptat la invitació que li hem fet. Estic convençut que la seva paraula i el seu testimoni en ajudarà aquesta Pentecosta de l’Any de la Fe a ser més dòcils a l’Esperit Sant i a treballar per la renovació de l’Església.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa