Solidaritat amb els nostres missioners

      Aquest diumenge l’Església celebra la Jornada Mundial de les Missions, coneguda entre nosaltres com el Domund. Aquest any té aquest lema: “També jo us envio”. Penso que aquest lema ens resulta ben familiar a la nostra diòcesi, perquè són les paraules que vàrem escollir per encapçalar el Pla Pastoral Diocesà dels darrers anys: “Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”. Són les paraules que Jesús ressuscitat dirigeix als apòstols i, en ells, també a totes les generacions de cristians.

     El diumenge del Domund ens invita a viure la solidaritat amb els nostres missioners i missioneres. Crec que aquest és un col·lectiu que honora a tota l’Església i que també honora la nostra diòcesi, pel fet de tenir nombrosos missioners i missioneres anunciant Jesucrist i treballant per la cultura, la promoció de les persones i el bé comú de les societats on estan presents.

     Aquesta solidaritat estem cridats a viure-la en la pregària per ells i per elles. Els nostres missioners i missioneres treballen sovint en ambients molt difícils I el seu testimoniatge de l’Evangeli i de la dignitat de cada persona humana topa sovint amb interessos creats i amb estructures de pecat. És freqüent que els missioners pateixin persecució i a vegades siguin víctimes de la violència, fins arribar a donar la vida pel seu servei a Jesucrist i al seu Evangeli. Especialment avui hem de pregar per ells i per elles, perquè el Senyor els protegeixi i els consoli en les seves hores de prova.

     Amb la pregària, se’ns demana avui també un ajut material a la labor d’aquestes persones en els territoris missionals. Per complir aquesta finalitat, avui es fa una col·lecta en tots els temples. Els anomenats “territoris de missió” sovint no disposen de recursos econòmics per a poder fer la seva tasca evangelitzadora. Mitjançant la col·lecta del Domund, l’Església tracta de cobrir aquestes mancances i ajudar els països més desfavorits per mitjà de la feina dels missioners i de les missioneres.

     El donatiu que cada fidel aporta per a les missions és recollit a la direcció de les Obres Missionals Pontifícies de cada país i enviat a la Congregació per a l’evangelització, la qual ho distribueix segons les necessitats més urgents que li arriben de tot el món.

     Com diu el Sant Pare, en el seu missatge per a la jornada d’avui, “la Jornada Mundial de les Missions no ha de ser un moment aïllat en el curs de l’any, sinó que és una ocasió preciosa per parar-se a pensar si responem i com responem a la vocació missionera, una resposta essencial per a la vida de l’Església”.

     Aquesta és potser la col·laboració més difícil que se’ns demana amb motiu del Domund: que, com diu Benet XVI en el missatge que he citat, aquesta diada “renovi en cadascú de nosaltres el desig i l’alegria de sentir-nos cridats a anar a la trobada de la humanitat, portant el Crist a tots”. Avui ens hem de preguntar si, com a batejats, a més de sentir-nos solidaris amb els nostres missioners i missioneres, procurem ser testimonis de Jesucrist, d’acord amb la vocació de cadascú, en els ambients en els que ens movem cada dia. 

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa