Terra Santa, “el cinquè Evangeli”

     Amb el diumenge de Rams iniciem la Setmana santa, en la que celebrem la passió, mort i resurrecció del Senyor.

     Al llarg dels diumenges d’aquesta darrera Quaresma he comentat alguns punts de l’exhortació del Papa dedicada a la Paraula de Déu. Un punt sobre el qual Benet XVI torna una i altra vegada –signe de que és per a ell una preocupació profunda- és que en les Sagrades Escriptures i en els sagraments cada cristià està cridat a viure un encontre personal amb Jesucrist, no com un mer personatge del passat, sinó com el Crist vivent que situa en la seva Paraula i en els signes de la seva acció salvadora.

     Aquest és el meu major desig per a tots aquells a qui puguin arribar les meves paraules en aquest pòrtic de la Setmana santa de l’any de gràcia de 2011. Déu vulgui que aquests dies sants siguin realment un temps de gràcia. Invito a tots a unir-se a les comunitats cristianes tot participant en les celebracions litúrgiques i en altres actes de pietat en els que també s’expressa la fe del nostre poble, com són els via crucis i les processons.

     El Divendres Sant celebrem cada any el Dia dels Sants Llocs, en el que resem pels habitants de la terra on visqué Jesús i en especial per les comunitats cristianes que allà viuen. També es realitza una col·lecta per ajudar les obres cristianes en especial la benemèrita tasca dels religiosos Franciscans allí presents des del temps de Sant Francesc d’Assís, els qui amb la Custòdia de Terra Santa realitzen una gran feina religiosa, social i assistencial.

     El sant Pare, en l’exhortació que estic comentant, té un apartat titulat “Paraula de Déu i Terra Santa” (n. 89). El que hi diu em sembla molt oportú per al Dia dels Sants Llocs. Afirma: “En considerar que el Verb de Déu es va fer carn al si de Maria de Natzaret, el nostre cor es gira ara vers aquella Terra en què s’ha complert el misteri de la nostra redempció, i des de la qual s’ha difós la Paraula de Déu fins als confins del món”.

     He comentat en diumenges passats el realisme de la Paraula de Déu. Aquest realisme, que té el seu centre en la realitat de l’expressió “el Verb es va fer carn i habità entre nosaltres” (Jo 1,14), s’expressa també en aquella geografia, en aquells paisatges i llocs en els que Jesús visqué, o hi passà fent el bé i anunciant la Bona Nova i, pel que es refereix a Jerusalem, la ciutat on Ell s’entregà a si mateix per tots nosaltres.

     El Papa recorda que els bisbes que participaren en el Sínode de l’any 2008, les conclusions del qual ell ara proposa en aquest document per a tota l’Església, esmentaren la feliç expressió en la que s’anomena Terra Santa "el cinquè Evangeli”. I afirma que “és molt important que, malgrat les dificultats, hi hagi en aquells llocs comunitats cristianes”.

     Des dels primers temps cristians i encara avui, Terra Santa és la meta de pelegrinacions del poble cristià, que així s’apropa a Jesús amb “el cinquè Evangeli de la seva terra” i així expressa la solidaritat amb els cristians que en aquella mateixa terra donen testimoni de la seva fe en el Ressuscitat. Aquesta solidaritat l’Església ens demana que l’expressem tots el Divendres Sant.

     Us desitjo a tots una Setmana Santa en la que obrim el nostre cor a la Paraula i a la gràcia de nostre Senyor Jesucrist.

     + Josep Àngel Saiz Meneses

     Bisbe de Terrassa 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa