Testimonis del Crist, avui

Des d’un punt de vista humà, la Jornada Mundial de la Joventut, que es clausurà a Sydney diumenge passat, ofereix una oportunitat perquè es trobin, reflexionin i preguin plegats joves dels més diversos països dels cinc continents. Sens dubte, aquest fet té un gran valor per a la pau. És una gran benedicció de Déu, en aquesta hora del món, el desig de pau present en els esperits i de manera molt especial entre els joves.

 La Jornada constitueix també, per a la comunitat humana i catòlica que l’acull, una gran oportunitat per practicar l’hospitalitat. Ho afirmà Benet XVI en arribar a Colònia per presidir-hi els actes de la XX Jornada Mundial de la Joventut, que s’hi va celebrar el mes d’agost de 2005: “És una cosa molt bonica que, amb motiu de la Jornada, s’ofereixi una hospitalitat generosa i apropiada als milers de joves arribats des de tots els continents. D’aquesta manera, la virtut quasi evanescent de l’hospitalitat, que se situa entre les virtuts més antigues de l’home, reviu novament i es poden retrobar persones de les més diverses condicions.”

 Però totes les Jornades, i aquesta especialment, tenen la seva raó de ser en la vivència i el testimoniatge de la fe. El lema escollit pel Papa per a aquesta XXI Jornada Mundial de la Joventut és la frase del llibre dels Fets dels Apòstols: “Rebreu la força de l’Esperit Sant, que vindrà damunt vostre, i sereu els meus testimonis” (1, 8).

 En l’activitat pastoral amb els joves el testimoni té una funció molt important, realment insubstituïble. És ben conegut que el jove s’escolta més el testimoni que no pas el savi. Per això aquells que treballen en la pastoral juvenil cal que visquin l’experiència de fe d’una manera adulta, en profunditat; han de ser per damunt de tot testimonis de Jesucrist ressuscitat.

 Donar testimoniatge de la fe és una responsabilitat de tot batejat, ja sigui infant, jove o adult. El testimoniatge és també una responsabilitat de tota l’Església, com a comunitat de batejats. Un testimoniatge de paraula i de vida, sobretot amb fets, però també amb les paraules. Els testimoniatges mitjançant la vida i mitjançant la paraula es reclamen entre si, es complementen i s’expliciten mútuament. Tant l’un com l’altre cal que siguin donats amb senzillesa, naturalitat i coherència. El testimoniatge de vida confirma i dóna credibilitat al testimoniatge de la paraula. I el testimoniatge de la paraula aporta llum i força al testimoniatge de vida.

 En la Jornada Mundial de la Joventut es realitza quelcom que és exigència de tota pastoral amb joves: que siguin els mateixos joves cristians els qui donin testimoniatge de la seva fe en Crist a altres joves i els manifestin amb la seva manera de viure la joia i la bellesa de la vida.

+Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa