TROBADA AMB EL CEC DE NAIXEMENT

Si la passada setmana reflexionàvem sobre la trobada de Jesús amb la samaritana, avui ens fixarem en la seva trobada amb el cec de naixement. Una trobada en què Jesús torna la vista al cec. Una trobada que l'evangelista Joan presenta immediatament després que Jesús s'hagi autoproclamat com a llum del món en el temple de Jerusalem (8,12). Jesús afirma de si mateix que és la llum del món: "Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida".

Jesucrist és la llum que il•lumina a tot home. Jesús es revela com a llum en les seves paraules i les seves obres. La curació del cec de naixement confirma la paraula de Jesús: "Mentre sóc al món, sóc la llum del món" (Jn 9,5), proclama immediatament abans de fer fang i estendre'l sobre els ulls del cec. La seva acció il•luminadora prové del seu mateix ésser: "En ell hi havia la vida, i la vida era la llum dels homes. La llum resplendeix en la foscor, i la foscor no ha pogut ofegar-la. La Paraula és la llum veritable que il•lumina tots els homes" (Jn 1, 4-5.9).

Davant d'aquesta Paraula que surt a trobar l'home, que l'interpel•la, que és la llum de tots els pobles. Es donen dues respostes. Una, negativa, de rebuig. Una altra, positiva, la dels qui creuen i poden esdevenir fills de Déu. Llum i tenebra, bé i mal, acolliment o rebuig, són les respostes davant de Crist llum i van decantant el capteniment de cada existència humana: "Tots els qui obren el mal tenen odi a la llum i no s'acosten a la llum, perquè quedarien al descobert les seves obres. Però els qui viuen d'acord amb la veritat s'acosten a la llum, perquè es vegin les seves obres, ja que les fan segons Déu" (Jn 3,20-21).

Posteriorment, ell mateix afirma dels seus deixebles: "Vosaltres sou la llum del món" (Mt 5,14). Es tracta d'un misteri profund que sant Pau també recull a la segona carta als Corintis (4,6): la llum de Déu brilla en la faç de Crist i des d'ella irradia al cor dels apòstols i per mitjà dels apòstols al món. Així com Crist és la llum del Pare, els apòstols són la llum de Crist. Sant Pau ens exhorta a caminar com a fills de la llum i a donar fruits de llum: bondat, justícia i veritat (cf. Ef 5,8-9). Caminar com a fills de la llum és obrar d'acord amb la veritat (Jn 3,21). Caminar en la veritat, pensar en la veritat, obrar d'acord amb la veritat, viure en la veritat, en cada una de les circumstàncies de la vida, en les petites i en les grans ocasions, en tot moment i en tot lloc. D'aquesta manera és com es configura una existència coherent. Una coherència, una veritat, que són absolutament necessàries en la vida familiar, en la vida eclesial, en la vida professional, en la vida social i política.

Ara bé, el deixeble només pot ser llum en la mesura que rebi la llum de Crist. Crist il•lumina la nostra vida amb una nova llum, ens canvia el cor i ens fa capaços de viure en la veritat i de ser testimonis de la veritat. L'episodi de la curació del cec de naixement presenta tres actituds en relació amb Crist-llum: el rebuig contumaç dels fariseus, la covardia acomodatícia dels pares del noi i l'obertura realista del jove. El cec de naixement no és diferent de cadascun de nosaltres. Crist ens dóna la llum de la fe per poder viure en la veritat i obrar amb bondat. Déu ens ajudi a ser acollidors del seu do.

+ Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa