Un esdeveniment de gràcia a Tarragona

A Tarragona es conserva la tradició dels primers màrtirs hispans, un bisbe i dos diaques: Fructuós, Auguri i Eulogi eren els seus noms. Moriren l’any 259 a l’amfiteatre de la ciutat que era la capital de l’extensa província romana Tarraconenses. Per aquesta raó ha estat escollida per a la beatificació col·lectiva  de màrtirs cristians de la nostra terra el proper 13 d’octubre.

Es per això que la Conferència Episcopal va acollir la petició  de l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, demanant que  la beatificació del grup nombrós de màrtirs de tot Espanya, prevista gairebé com a conclusió de l’Any de la Fe, es celebri en aquella  ciutat.

Com ho hem dit els bisbes en el missatge sobre aquest esdeveniment religiós, “exhortem a cadascú i a les comunitats eclesials a participar ja des d’ara espiritualment en la beatificació de l’Any de la Fe. Convidem  els qui puguin acudir a Tarragona per a celebrar amb germans de tot Espanya aquest esdeveniment de gràcia” També hem demanat que “preguem pels fruits de la beatificació que, amb l’ajuda de Déu i la intercessió de la Mare de Déu, augurem que aquests fruits siguin abundants per a tothom”.

Els bisbes desitgem que la beatificació sigui realment un esdeveniment de gràcia. En aquest sentit és molt significatiu que el nostre missatge –del passat 13 d’abril- acabi amb una pregària. En ella demanem tres coses per intercessió d’aquests màrtirs:

“La gràcia i l’alegria de la conversió per a assumir les exigències de la fe”. Ara que entre nosaltres existeix una crisi de fe i de pràctica cristiana, se’ns convida a viure el goig de la fe.

Confiats en la intercessió de Maria i dels màrtirs demanem, en la pregària que comento, que els cristians siguem sempre artífexs de reconciliació en la societat i promoguem una viva comunió entre els membres de l’Església”.

Finalment, demanem que “amb els nostres pastors, ens comprometem en la nova evangelització, fent de la nostres vides un testimoni eficaç d’amor a Déu i als germans”.

En aquesta beatificació podem dir que hi és present tot el Poble de Déu, tall com ens ho ensenya el Vaticà II, amb la diversitat d’estaments i de vocacions: hi ha laics, homes i domnes; la majoria eren joves, encara que també hi ha ancians. Hi ha religiosos i religioses; hi ha sacerdots i seminaristes. Abans de la beatificació sortirà el tercer llibre de la col·lecció “Qui són i d’on venen” –al·lusió a la referència del llibre de l’Apocalipsi sobre els màrtirs que acompanyen el Crist en el cel- en el que es recollirà la biografia i la fotografia de cada un dels màrtirs d’aquesta beatificació de l’Any de la Fe.

 

+Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa