Una festa de la fe

Dins d’un mes celebrarem ja els dies d’acolliment a la nostra diòcesi de joves de diversos països del món, en camí cap a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), que se celebrarà a Madrid del 16 al 21 d’agost sota la presidència del Sant Pare Benet XVI. La nostra diòcesi, a través de la Delegació de Pastoral de Joventut, ha preparat diversos actes per aquest acolliment que tindran el seu moment culminant en la celebració de l’eucaristia per a tots els joves acollits a la nostra catedral el diumenge 14 d’agost.

 

En la proximitat d’aquest esdeveniment, em sembla oportú recordar la seva finalitat, perquè això ha d’inspirar la nostra manera de preparar-ho i de portar-ho a terme. El beat Joan Pau II, el maig de 1996, envià una preciosa carta al seminari d’estudi sobre les Jornades Mundials de la Joventut celebrat al santuari de Jasna Góra, a Czestochowa. En aquesta carta expressa amb tota claredat la finalitat de les JMJ: “La finalitat principal de les JMJ –diu- és la de col·locar Jesucrist en el centre de la fe i de la vida de cada jove, perquè sigui el punt de referència constant  i la llum veritable de cada iniciativa i de la tasca educativa de les noves generacions. Les JMJ són una invitació a fonamentar la vida i la fe sobre la roca que és Crist”.

 

El lema de la propera JMJ la situa ben clarament en aquesta finalitat, perquè diu així. “Arrelats i edificats en Crist, ferms en la fe” (Colossencs 2,7). Amb el pas dels anys ha quedat demostrat  que aquestes Jornades de la Joventut són uns esdeveniments providencials i unes ocasions propícies  per a que els joves professin i proclamin la seva fe en Crist cada vegada amb més alegria. Les JMJ es poden definir com una “festa de la fe”, com una festa de la fe per als joves.

 

Podem observar tres característiques en les JMJs, que són l’alegria, la trobada fraternal i l’entusiasme de la fe. En primer lloc, l’alegria, profunda i expansiva, el goig espiritual, que és un do de Déu. Benet XVI ho ha expressat així: “Una part integrant de la festa és l’alegria. La festa es pot organitzar, l’alegria no… L’alegria és un do que conté tots els demés. És expressió de felicitat. Forma part de l’alegria el fet d’expandir-se, irradiar-se, comunicar-se. L’esperit missioner de l’Església no és altra cosa que l’impuls de comunicar l’alegria que ens ha estat donada”.

 

En segon lloc, la JMJ és una trobada fraternal. Són dies en què els joves comparteixen la celebració de l’eucaristia, la pregària, l’intercanvi, el diàleg… En aquest clima es creen vincles de fraternitat amplis i profunds, que a més de ser una expressió de la fe, són també un servei a tota la societat i a la causa de la pau i la convivència entre tots els pobles.

 

I en tercer lloc, l’entusiasme. La trobada amb Crist i amb els germans que es viu aquests dies es pot comparar amb la perla preciosa de la que parla l’Evangeli.   El jove entusiasmat serà capaç de donar testimoni de Crist i de l’Evangeli. Portarà el jove a expressar-se amb coratge, amb valentia, amb llibertat d’esperit i sense por, a ser valent en la seva relació amb els altres, sempre al servei de la veritat i del bé.

 

Els joves poden percebre que els cristians no estan sols, ni en una situació de decadència i com de liquidació. Al contrari, poden constatar que l’Església catòlica és la institució que reuneix més joves. Això és particularment important per als joves que provenen de països on l’Església és minoritària o perseguida o d’ambients en els que és ridiculitzada. Aquesta trobada els confirma en la fe i els ajuda a donar raó de l’esperança.

 

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa.

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa