Una gran iniciativa del Papa

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ

Penso que és bo anar preparant-nos per a una iniciativa del Papa que considero de gran significació espiritual. Em refereixo a l’Any Sant de la Misericòrdia. Si se’m preguntés què pretén el Sant Pare amb aquesta iniciativa respondria amb el mateix títol de la butlla amb la que convoca aquest jubileu: Misericordiae vultus, és a dir, “el rostre de la misericòrdia”. Es tracta de comprometre tots els catòlics a mostrar al món d’avui, amb paraules i fets, el veritable rostre de l’amor de Crist, que és el rostre genuí de l’amor de Déu Pare.

El Jubileu extraordinari de la Misericòrdia començarà  el proper 8 de desembre, en la solemnitat de la Immaculada Concepció. Em sembla molt adient que el Papa hagi escollit una festa mariana, de tanta tradició i arrelament entre nosaltres. Maria –com diem a la Salve Regina- és “Reina i Mare de Misericòrdia; vida dolcesa i esperança nostra”. Si el Jubileu s’obre en una festa de Maria, es clourà en una festa de Jesús: el 20 de novembre de 2016, festa de Jesucrist Rei de l’Univers, serà el diumenge que tancarà l’any litúrgic i també les celebracions jubilars.

Potser el lector es pregunti: ¿Què és un Any Sant? Doncs és un temps de gràcia, d’una conversió més intensa, d’un apropament especial a Déu. Aquest jubileu, en concret, és sobretot una invitació a acostar-se a Déu, a acollir-lo com Amor i com a Misericòrdia. Per això, l’acte de la convocatòria oficial el Papa el volgué realitzar el segon diumenge de Pasqua, el passat 12 d’abril, que és el diumenge anomenat de la Divina Misericòrdia, per voluntat i decisió de sant Joan Pau II que dedicà una de les seves encícliques a aquest tema central de la nostra fe  cristiana: la va titular Déu, ric en misericòrdia.

A la pregunta: “¿Per què un jubileu de la Misericòrdia?” el papa Francesc  va contestar: “Simplement perquè l’Església en aquest moment de grans canvis històrics, està cridada a oferir amb més intensitat els signes de la presència i la proximitat de Déu” De manera que “aquest no és un temps per a estar distrets sinó per a estar alerta i despertar en nosaltres la capacitat de veure allò que és essencial”. També és “el temps perquè l’Església redescobreixi el sentit de la missió que el Senyor li confià el dia de pasqua: ésser signe i instrument de la misericòrdia del Pare”.

Per tot plegat “és un any per a ser tocats pel Senyor Jesús i transformats per la seva misericòrdia, per a convertir-nos també nosaltres en testimonis de misericòrdia; un temps favorable per a guarir ferides, per a saber descobrir els signes de la tendresa de Déu que són molts”.

L’Any Sant de la Misericòrdia és l’expressió de la intenció de fons que el papa Francesc està donant a la seva missió: l’oportunitat  de l’encontre amb Crist, d’una Església “en sortida” i una Església samaritana, que surt en la missió cap a les perifèries existencials i geogràfiques del món d’avui.

L’Any Sant tindrà el seu centre a Roma, però és un fet universal. Amb diversos gestos el Papa ha insistit en aquest caràcter universal. També a la Catedral de la nostra diòcesi de Terrassa s’obrirà –com ho vol el papa- una porta santa. D’això en parlarem en una altra ocasió.

            + Josep Àngel Saiz Meneses

            Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa