Una jornada per a l’ecologia

ESCUDO EPISCOPAL SAIZ

El papa Francesc va decidir l’estiu passat una Jornada Mundial  de Pregària per a la Cura de la Creació que es s’ha de celebrar cada any el dia 1 de setembre, tal com ja ho fan les Esglésies Ortodoxes d’Orient, que aquest dia resen per aquesta mateixa intenció. Amb aquest gest el Papa manifesta el seu desig que la seva encíclica Laudato si’ sobre  l’ecologia no es quedi en paper mullat, sinó que susciti actituds coherents amb el respecte degut a la creació.

Aquesta encíclica sobre l’ecologia va tenir un gran ressò mediàtic, perquè planteja problemes que afecten no sols als catòlics, sinó a tots els homes i dones que habiten en aquest nostre planeta. Naturalment també tingué una ressonància ecumènica molt considerable, ja que el Papa va voler que també fos ecumènic l’acte de la presentació de l’encíclica als mitjans de comunicació. Concretament, entre els encarregats de presentar-.la hi havia un representant de les Esglésies Ortodoxes, el metropolita Ioannis de Pèrgam. El respecte a la creació coma obra sortida de les mans de Déu i confiada a l’home és molt present en els ensenyaments del Patriarca  ecumènic de Constantinobla, Bartomeu I, unit amb una amistat fraternal amb el bisbe de Roma.

El Papa va instituir aquesta jornada a l’Església Catòlica   mitjançant una carta als presidents de dos organismes de la Cúria romana especialment relacionats amb l’ecologia: el Pontifici Consell de Justícia i Pau i el Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians.

“Com a cristians –diu el Papa en aquesta carta- volem oferir la nostra contribució per a superar la crisi ecològica que pateix la humanitat. Per això hem de treure del nostre ric patrimoni espiritual les motivacions que alimenten la passió per la cura de la creació i recordar sempre que, per als creients en Jesucrist, Verb de Déu fet home per nosaltres, l’espiritualitat no està desconnectada del propi cos, ni de la natura o de les realitats d’aquest món, sinó que viu amb elles i en elles, en comunió amb tot el que ens envolta”.

Perquè no quedi tot en una jornada més o només en paraules, el Papa demana als cristians una “conversió a l’ecologia”. “Els cristians, diu en la carta citada- estem cridats a una conversió ecològica que implica deixar brollar totes les conseqüències del seu encontre amb Jesucrist en les relacions amb el món que ens envolta. Tenir cura de la Creació és part essencial d’una existència virtuosa”.

Així doncs, caldrà afegir cada any al calendari de les jornades cristianes la del dia 1 de setembre. El papa desitja que aquest dia sigui una oportunitat per a renovar el nostre compromís ecològic i per a donar gràcies a Déu per la meravella de la Creació, que és obra de les seves mans i que ha confiat a la responsabilitat dels homes i les dones.

Aquesta jornada ha de ser, doncs, un moment de pregària d’acció de gràcies, però també un moment de reflexió i –per a dir-ho amb una paraula que el Papa fa servir amb freqüència- de conversió a un ús raonable dels recursos de la naturalesa. Una crida a la sobrietat en l’ús dels recursos naturals i a la solidaritat amb els nostres germans i germanes. Tot això amb una finalitat: que l’encíclica sobre l’ecologia no es quedi en un brindis  al sol, sinó que inspiri actituds i accions respectuoses amb el món que la bondat de Déu ens ha confiat a tots i amb la finalitat que estigui al servei de tots.

+ Josep Àngel Saiz Meneses Bisbe de Terrassa

+ Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa