"Fes bategar el cor del món"

El diumenge quart de Pasqua s'anomena també el diumenge del Bon Pastor perquè en la lectura evangèlica de la missa es llegeixen aquestes paraules de Jesús: "Les meves ovelles escolten la meva veu. Jo les conec i elles em segueixen. Jo els dono vida eterna: mai no es perdran, i ningú no me les arrencarà de les mans". Unes paraules plenes de consol i esperança i molt oportunes per aquest temps pasqual, centrat en la plenitud de vida que Jesús ens comunica, en especial en els sagraments i de manera eminent en l'Eucaristia. L'Església també celebra aquest diumenge, en sintonia amb la paràbola de l'Evangeli, la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, a la qual aquest any el Sant Pare ha assignat el lema: "La vocació al servei de l'Església comunió". Entorn de la festa de Sant Josep celebrem el Dia del Seminari. Però aquest diumenge la nostra reflexió i la nostra pregària abracen no només les vocacions sacerdotals sinó totes les vocacions a la vida consagrada a Déu. "En el centre de tota comunitat cristiana hi ha l'Eucaristia", diu Benet XVI en el missatge que ha fet públic amb motiu de la jornada d'avui. I l'Eucaristia està íntimament vinculada a les vocacions al sacerdoci ministerial, com hem recordat en la celebració del Dijous Sant. “Qui es posa al servei de l’Evangeli –afegeix el Sant Pare-, si viu de l’Eucaristia, avança en l’amor a Déu i al proïsme i contribueix així a construir l’Església com a comunió. Es pot afirmar que l’amor eucarístic motiva i fonamenta l’activitat vocacional de tota l’Església perquè, com he escrit en l’encíclica Deus caritas est, les vocacions al sacerdoci i als altres ministeris i serveis floreixen en el poble de Déu allí on hi ha persones en les quals Crist es fa visible per mitjà de la seva Paraula, en els sagraments i especialment en l’Eucaristia.” Puc dir a tots els qui escolten la meva paraula que, com a bisbe, sento una viva preocupació per les vocacions sacerdotals i religioses en la nostra jove diòcesi de Terrassa. Per això, com he explicat en diverses ocasions, hem obert el Seminari de la nostra diòcesi a Valldoreix. A tots, doncs, us demano pregària i actuació en favor de les vocacions sacerdotals i religioses. Aquest preocupació la sent molt vivament Benet XVI, com ho confessa en el missatge per a la jornada d’avui, en confiar a la intercessió de Maria “que no manquin en el poble cristià servidors de l’alegria divina: sacerdots que, en comunió amb els seus bisbes, anunciïn fidelment l’Evangeli i celebrin els sagraments, tenint cura del poble de Déu, i estiguin disposats a evangelitzar tota la humanitat”. També confia a la nostra Mare i Mare de l’Església que “en el nostre temps augmenti el nombre de persones consagrades, que vagin contra corrent vivint els consells evangèlics de pobresa, castedat i obediència i donant testimoniatge profètic de Crist i del seu missatge alliberador de salvació”. Entre nosaltres s’ha editat, per a la Jornada d’Oració per les Vocacions, un cartell amb la faç de Jesucrist i la invitació: “Fes bategar el cor del món”. El Cor de Crist és certament el  cor del món, ja que és l’expressió visible de l’amor a la vegada paternal i maternal de Déu Pare. Però Déu té necessitat dels homes, necessita nois i noies, homes i dones que, com a humils col•laboradors de Jesús, es comprometin a fer bategar el cor del món, es decideixin a realitzar per al  poble cristià els diversos serveis del sacerdoci ministerial i de la vida consagrada a Déu. Preguem, especialment avui, per aquesta intenció. I després, actuant en conseqüència, dia rere dia i durant tot l’any. +Josep Àngel Saiz Meneses Bisbe de Terrassa