Homilia Gremi Fabricants 2009

Homilia de Mons. Josep Àngel Saiz el dia 20 de gener de 2009

Parròquia de sant Feliu de Sabadell

(Lectures: 1ª lect: Sav  3, 1-9; Mt. 25, 14-30) 
 

0. Salutacions 

Benvolgut Sr. Rector, preveres concelebrants, Molt Honorable Sr. Jordi Pujol; il·lustríssim Sr. Alcalde, Sr. President i equip directiu del Gremi de Fabricants de Sabadell; membres del Gremi; benvolguts tots. 
 

1. La festa de Sant Sebastià, màrtir 

Celebrem la festa de Sant Sebastià, màrtir, patró del Gremi de Fabricants de Sabadell. Una institució que celebra els seus 450 anys de vida. Es tracta d’un aniversari molt important, amb una trajectòria llarga i fecunda, que avui commemorem en primer lloc amb la celebració de l’Eucaristia en la qual donem gràcies a Déu per tot el que hem rebut en aquests anys i li demanem força i encert per continuar en el treball. 

La primera lectura, del llibre de la Saviesa, ens recorda  què les ànimes dels justos estan en mans de Déu. El text ens presenta la diferència de criteris entre els justos i els insensats, i les diferents valoracions de la vida, de la mort, del dolor.. Per damunt de tot el just viu en l´esperança, en la pau, en la felicitat¼ posant la confiança en el Senyor. 

Així ho va fer el nostre patró, sant Sebastià. Ell va confiar en Déu, no va tenir por i va reconèixer Jesucrist davant dels homes. Aquestes són les actituds del màrtir, del confessor de Jesucrist, que viu el seu compromís de fe i el seu combat, que viu el seguiment del mestre fins a donar la vida. Per això la prova de l’amor més gran és el martiri. Per això el màrtir és com Crist, el gra de blat que cau en terra i mor i d’aquesta manera dóna un fruit abundant. El màrtir per la donació de la seva vida es configura amb Jesucrist. 
 

2. La paràbola dels talents 

La lectura de l’Evangeli ens ha presentat la paràbola dels talents, que ens exhorta a la vigilància productiva i a la laboriositat sol·lícita. Exposa al·legòricament la vocació del cristià en aquest món: treballar en el perfeccionament de la creació, en la millora de les condicions humanes, en la construcció del Regne de Déu a la terra. Voldria fixar-me en tres aspectes: el temps, l’encontre amb el Senyor, l’eternitat. 

En primer lloc, el temps. Jesús va viure al llarg de molts anys a Natzaret el que podríem anomenar “l’evangeli del treball”, amb activitats manuals i de pensament. Les paràboles de Jesús reflecteixen la mística del treball, i també mostren el fruit que hem de donar en la nostra vida, com el blat, com el cep. Perquè l’ésser humà és col·laborador de Déu. El fruit sempre és al servei de Déu i dels germans. A la paràbola que hem escoltat el propietari marxa lluny i confia els seus bens a diferents administradors. Quan torna felicita i premia els qui han actuat amb diligència; i reprova el qui s’ha deixat portar per la mandra estèril. 

En segon lloc, l’encontre amb el Senyor. En aquesta paràbola el propietari representa Jesucrist. El temps de la seva absència és el temps de la vida de la comunitat eclesial enmig del món i la de cada un dels deixebles enmig de la humanitat. El seu retorn serà l’hora de l’encontre. Els talents signifiquen les diferents virtuts i capacitats que Déu ens ha confiat. Al final de la vida haurem de donar compte a Déu de l’ús i del rendiment de les nostres capacitats. Si han estat al servei de Déu i dels germans o bé si hem fet un ús egoista o si hem malbaratat els nostres talents. 

En tercer lloc, el goig definitiu per els servidors que han treballat fidelment. La felicitació del Senyor es refereix sobretot a la fidelitat i l’amor que han posat en el treball. Cadascun ha rendit segons la seva capacitat, i tots reben la recompensa de viure en el goig del Senyor. En contrast aquell que ha enterrat el talent intenta justificar-se des de la crítica. Ha perdut el temps de manera estèril, i no ha donat cap fruit. 

L’aplicació a la nostra vida és molt senzilla i directa: hem de fer rendir les virtuts, qualitats, capacitats: tot el que hem rebut de Déu i dels altres. Al final de la vida serem examinats sobre el fruit que hem donat, i especialment sobre l’amor que hem posat en cada moment, en cada actuació. Això ens afecta a nivell personal i també a nivell comunitari o institucional: hem de rendibilitzar tot allò que ens ha estat donat. 

Avui donem gràcies a Déu per tot el que d’ell hem rebut. Donem gràcies també per les persones que van fundar el Gremi de Fabricants i per tot el bé que ha fet al llarg d’aquest 450 anys, la Institució i les persones concretes que la formen. 

Parlar del Gremi de Fabricants de Sabadell és parlar de bona part de la història de Sabadell. És parlar de la industria tèxtil, d’associacionisme empresarial i d’una Entitat ciutadana que ha estat present i ha impulsat molts projectes i iniciatives que han fet de Sabadell una ciutat amb personalitat específica. Espigolarem alguns detalls de la seva història. 

Els orígens del Gremi de Fabricants de Sabadell es remunten al Segle XVI quan, l’any 1559 trenta "paraires" sabadellencs constitueixen el Gremi de Paraires dels quals és el més antic. 

Ja en aquells inicis, l’any 1565, va impulsar la construcció de la primera instal·lació industrial col·lectiva a Sabadell, la dels " assecadors de peces Ve de lluny la seva implicació en projectes corporatius per afavorir l’activitat econòmica, com s’explica més endavant. 

En el Segle XVI consten les primeres intervencions del col·lectiu en el Consell Municipal per fixar normes per a l’evacuació de les aigües procedents de les operacions de tintura en l’interior de la ciutat. 

El Gremi de 1618 crea la "Botiga de comanda" per centralitzar el comerç de teixits produïts a la ciutat.  

Durant el segle XVIII en les ordenances gremials de 1.732 s’estableix una extensa regulació de l’ofici d’aprenent i els exàmens que s’havien de passar per ser mestre. És en aquells moments quan l’artesà comença a mecanitzar-se i apareix per primera vegada el terme "fabricant". 

En el segle XIX, quan el decret de les "Corts de Cadis" de 8 de juny de 1813, elimina la obligació de pertinença gremial, que el Gremi de Fabricants continuarà com a organització patronal. A finals del Segle XIX un president del Gremi, Joan Sallarès i Pla, és nomenat President del Foment del Treball, que liderarà la lluita pel proteccionisme en defensa de la indústria catalana. 

Nomenar totes aquelles iniciatives on ha estat present el Gremi al llarg de la història seria una llarga llista des del Segle XVI al XXI. Poques iniciatives locals relacionades amb l’activitat tèxtil, econòmica, social i cultural trobarem que no hi sigui present el Gremi amb un cert grau d’implicació. 
 

3. Obrir-nos amb confiança al futur 

L’exemple del nostre patró i de totes les persones exemplars que ens han precedit en aquesta Institució, ens conviden a viure amb intensitat el present i a obrir-nos amb confiança al futur. 

Què podem aportar com a cristians a la nostra ciutat? Podem aportar  el sentit de la transcendència de la vida humana des d’una espiritualitat viscuda amb fermesa i profunditat, des d’una acció caritativa arrelada en l’Evangeli; podem oferir també la Bona Nova de l’Evangeli de Jesucrist proclamat i viscut avui per nosaltres amb coherència. Podem oferir un principi moral bàsic; el respecte i l’amor a la persona i a la vida, i la defensa d’aquesta vida.  Podem oferir un estil de vida des de la pregària, des de la interioritat, des de la centralitat de l’Eucaristia. Podem oferir la nostra col·laboració en totes les iniciatives nobles de la nostra ciutat. Des d’una actitud d’esperança, malgrat les dificultats del moment present. Des d’un treball responsable i acurat.  

Què podem aportar com a professionals i què pot aportar com a Institució el Gremi de Fabricants de Sabadell? Pot aportar un tarannà esperançat i emprenedor. Aquest tarannà és el que jo demano avui al Senyor que estigui sempre present en el Gremi. És aquest tarannà el que intueixo en el fons de les seves inquietuds de futur, en els seus projectes de futur, en un triple desig: 

“Com a entitat ciutadana sabadellenca, continuar treballant, a través de la seva Fundació, pel desenvolupament social i cultural de Sabadell, participant activament en moltes iniciatives locals. 

Com entitat patronal del territori, defensar al col lectiu empresarial de la zona i promoure el desenvolupament econòmic del territori i les seves empreses. 

Com a organització empresarial tèxtil, seguir treballant en la defensa del interessos del sector a nivell estatal i prestant aquells serveis de caràcter corporatiu que les nostres empreses necessiten.”  

Som conscients que vivim en un món canviant que requereix una gran capacitat d’adaptació. Aquesta nostra entitat, treballa en l’adaptació continua a les noves realitats per donar resposta als reptes que es presenten per continuar servint a la ciutat que la va veure néixer i als seus ciutadans. 
 

4. Cloenda 

Que el Senyor per intercessió de Sant Sebastià, el nostre patró, ens ajudi a viure a fons aquesta mirada d’agraïment al passat, a viure amb intensitat el nostre present i a afrontar amb esperança el futur, que al final del camí puguem presentar les nostres mans plenes d’un fruit abundant. Que així sigui.