COF's de Catalunya

Direccions COF de Catalunya

 

Arxidiòcesi de BARCELONA

Nom de COF: SADOF (Servei Arxiprestal d’Orientació Familiar)

Adreça: Secretariat diocesà de pastoral familiar de Barcelona - Diputació, 231 (Seminari Conciliar de Barcelona) - 08007 Barcelona

Telèfon: 934.538.659

Email del COF (és la mateixa que el Secretariat de pastoral familiar): secretaria.familia@arqbcn.cat

WEB: http://www.pastoralfamiliarbcn.cat/consultor-matrimonia-sadof/

Horari d'atenció : de dilluns a divendres, de 9:30 a 14 i de 16 a 18

 

 

Diòcesi de LLEIDA

Nom de COF: COF- LLEIDA

Direcció: C/ del Bisbe,1 – 25002-LLEIDA

Telèfon(s): 973.281.154 -973.268.628

Email del COF: coflleida5@gmail.com; coflleida@bisbatlleida.org

WEB: www.coflleida.tk

Horaris d’atenció : tardes de 16 a 19hores

Responsable: Lourdes Gilgado Rodríguez

 

 

 

Diòcesi de TERRASSA

Nom de COF: Mare de Déu de la Salut

Direcció: Bisbat de Terrassa - C. Vinyals, 47 -08221 - TERRASSA

Telèfon(s):  649.935.317   -   629.521.418  - 93-733.71.20

Email del COF:  cof@bisbatdeterrassa.org

WEB : https://www.bisbatdeterrassa.org/ca/diocesi/cof

Horaris d'atenció: Terrassa (seu): Dimecres  d'11:00 a 13:00  

Sabadell (C/ Duran i Sors, 11)  Dilluns de 11:00 a 13:00

Atenció telefònica continuada:  649 935 317   -   629 521 418

Responsable: Silvia Brugarolas Conde

 

 

Diòcesi d’URGELL

Nom de COF: COF parroquial Santa Maria d'Urgell

Direcció: Passatge de la Missió, 1, La Seu d'Urgell

Telèfon(s): 640.317.755

Email del COF :cofparroquialsantamariadurgell@gmail.com

WEB: https://www.facebook.com/parroquiasantot/

Horaris d'atenció: Primers dijous de mes d'11:30 a 13h

Responsable: Carmen Ruiz