Mediació matrimonial

Què és la mediació matrimonial?
És la intervenció en una situació de conflicte, o en un procés de separació o divorci, per part d’un professional qualificat, imparcial, neutral i confidencial que, a petició dels interessats, treballa en comú amb aquests per gestionar positivament el conflicte i per crear un espai favorable en què sigui possible el diàleg, l’entesa i l’acord sobre les solucions més satisfactòries per als fills principalment, si n’hi ha, i per a ells.

Per què la mediació matrimonial?

  • Perquè la decisió de separar-se o divorciar-se suposa discerniment i acords.
  • Perquè la separació i el divorci, a més de ser un procés legal, és un procés emocional, intens, de vegades dolorós, amb repercussions múltiples i diverses en els fills, en els membres del matrimoni / parella, en la família extensa, i en la pròpia societat.
  • Perquè quan els conflictes no es resolen, els nostres fills es queden amb el pitjor de les nostres discussions.
  • Habilita i legitima les persones en conflicte per a la negociació i l’acord.
  • Redefineix les relacions familiars i les situa fora del conflicte conjugal.
  • Salvaguarda la corresponsabilitat dels pares en la presa de decisions sobre els fills i l’exercici de les seves funcions.
  • Evita que una tercera persona prengui decisions sobre el futur dels fills en lloc dels pares.
  • Preveu possibles respostes negatives posteriors a la ruptura de la parella, tant en els fills com en els pares.
  • Disminueix el cost econòmic i emocional.

Imatges relacionades