Què és un COF?

És un servei especialitzat d’atenció a les famílies en totes les seves dimensions, treballant els diferents àmbits humans, psicològics, morals, afectius, espirituals i relacionals. Realitza una activitat de prevenció, orientació, assessorament i formació permanent de la vida conjugal i familiar.

Els problemes familiars són afrontats des d’una visió integral de la persona, el matrimoni i la família, entesos com un tot interrelacionat i en constant procés de creixement, des d’una antropologia cristiana.

El COF és una entitat sense ànim de lucre
Cap dels nostres col·laboradors cobra un sou. Els serveis de COF són totalment gratuïts, però s’accepten aportacions econòmiques que es dediquen exclusivament al manteniment del Centre i a la formació dels col·laboradors.