Delegació

Comissió Diocesana de Formació

Comissió Diocesana de Formació

Informació de contacte

Carrer Vinyals 47-49, 08221 TERRASSA

Email: comissiodiocesanaformacio@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques

Mn. Josep Monfort Mengod , Responsable

Horaris

Contactar via email.

Materials per a descarregar:

Jornada Transmet 2019

Christus Vivit (fitxes de treball): Material de treball per les reunions de grups de la nostra diòcesi al llarg del curs 19-20. Són nou fitxes de treball, a més d’una fitxa introductòria, que coincideixen amb els 9 capítols de l’exhortació Christus Vivit.
Aquesta exhortació es centra en el tema juvenil (entre 16 i 29 anys), però volem que sigui una reflexió de qualsevol grup d’edat.
L’enfocament de l’exhortació pot ajudar a repensar moltes realitats i estructures de la nostra pastoral. Vol ser també pistes de treball per aquelles realitats que no tenen joves. Pot ser també una bona eina a nivell de les famílies amb fills joves.