Consell de govern

Aquest Consell, presidit pel Bisbe diocesà està format pel Vicaris Generals i el Secretari General i Canceller del Bisbat. És el Bisbe qui, ajudat d’aquest Consell, pren les decisions necessàries per al bon funcionament de la vida diocesana.


Membres del Consell de Govern:
Mons. Salvador Cristau Coll, Bisbe 
Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari General i Moderador de Cúria
Mn. Joan Carles Montserrat Pulido
Mn. Josep Monfort Mengod
Mn. Eduardo Pire Mayol, Secretari General i Canceller