Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

“A cada diòcesi serà constituït un consell per als assumptes econòmics, presidit pel mateix Bisbe diocesà o per un delegat seu, i que consti almenys de tres fidels, nomenats pel Bisbe, experts en economia i en dret civil i d’integritat provada.” (C.I.C. núm. 492.1)

Membres del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

· Mn. Fidel Catalán
· Sr. Miquel Font
· Sr. Ramon Gabarró
· Sr. Francesc Flotats i Crispi
· Sr. Alfred Casanova
· Sr. Eusebi Cima
· Sr. Luis Escauriaza
· Mn. Josep M. Sancho