Consell Presbiteral

“En cada diòcesi ha de constituir-se el consell presbiteral, és a dir, un grup de sacerdots que sigui com el senat del Bisbe, en representació del presbiteri, la missió del qual és ajudar al Bisbe en el govern de la diòcesi conforme a la norma del dret, per proveir el més possible al ben pastoral de la porció del poble de Déu que se li ha encomanat.” (C.I.C. núm. 495.1; cfr. CPT núm. 135-136)

Membres nats (per raó del càrrec)

· Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari General i Moderador de Cúria

· Mn. Joan Làzaro Padrós, Vicari Judicial

· Mn. Joan Carles Montserrat Pulido, Vicari Episcopal Vallès Occidental

· Mn. Josep Monfort Mengod, Vicari Episcopal Vallès Orienta

· Mn. Eduardo Pire Mayol, Secretari General i Canciller

Membres elegits (por votació entre els preveres)

Representants territorials
· Mn. Josep Gassó Lécera (arxiprestat de Montcada)
· Mn. Emili Marlés Romeu (arxiprestat de Sant Cugat)
· Mn. Joaquim Meseguer Garcia(arxiprestat de Rubí)
· Mn. Antoni Deulofeu González (arxiprestat de Terrassa)
· Mn. Carles Cahuana Bartra (arxiprestat de Sabadell Centre i Sud)
· Mn. Fernando Castro Garcia, CORC (arxiprestat de Sabadell Nord)
· Mn. Sergio González Ferreiro (arxiprestat de Granollers)
· Mn. Santiago Collell Aguirre (arxiprestat de Montbui-Puiggraciós)
· Mn. Francesc Jordana Soler (arxiprestat de Mollet)
· Mn. Ignasi Condal Elies (arxiprestat del Montseny)

Representants funcionals
· P. Jaume Cerdà Poch SJ (grup de religiosos)

Membres designats pel Sr. Bisbe
· Mn. Joan Hernández Plaza
· Mn. Xavier Blanco Castro                                                                                                   

Secretariat del Consell Presbiteral
· Mn. Xavier Blanco Castro
· Mn. Joan Hernandez Plaza, adjunt