Consell Presbiteral

“En cada diòcesi ha de constituir-se el consell presbiteral, és a dir, un grup de sacerdots que sigui com el senat del Bisbe, en representació del presbiteri, la missió del qual és ajudar al Bisbe en el govern de la diòcesi conforme a la norma del dret, per proveir el més possible al ben pastoral de la porció del poble de Déu que se li ha encomanat.” (C.I.C. núm. 495.1; cfr. CPT núm. 135-136)

Membres nats (per raó del càrrec)

· Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari General i Moderador de Cúria

· Mn. Joan Làzaro Padrós, Vicari Judicial

· Mn. Joan Hernández Plaza, Rector del Seminari

· Mn. Eduardo Pire Mayol, Secretari General i Canciller

Membres elegits (por votació entre els preveres)

 • Representants territorials
  · Mn. Josep Gassó Lécera (arxiprestat de Montcada)
  · Mn. Emili Marlés Romeu (arxiprestat de Sant Cugat)
  · Mn. Joaquim Meseguer Garcia(arxiprestat de Rubí)
  · Mn. Joan Nadal Garcia (arxiprestat de Sabadell Centre i Sud)
  · P. Llorenç Sagalés Cisquella, o. Cist. (arxiprestat de Sabadell Nord)
  · Mn. Sergio González Ferreiro (arxiprestat de Granollers)
  · Mn. Santiago Collell Aguirre (arxiprestat de Montbui-Puiggraciós)
  · Mn. Francesc Jordana Soler (arxiprestat de Mollet)
  · Mn. Ignasi Condal Elies (arxiprestat del Montseny)                                                                                                    · Mn. Antoni Deulofeu (arxiprestat de Terrassa)

 

 • Representants funcionals
  P. Jaume Cerdà Poch SJ (grup de religiosos)

 

 • Membres designats pel Sr. Bisbe                                                                                                                          Mn. Xavier Blanco Castro                                                                                                                                          Mn. Carles Cahuana Bartra                                                                                                                                      Mn. Francesc Jordana Soler (arxiprestat de Mollet) 

                                                                                          

 • Secretariat del Consell Presbiteral
  Mn. Xavier Blanco Castro
  Mn. Joan Hernandez Plaza, adjunt