Consell Presbiteral

“En cada diòcesi ha de constituir-se el consell presbiteral, és a dir, un grup de sacerdots que sigui com el senat del Bisbe, en representació del presbiteri, la missió del qual és ajudar al Bisbe en el govern de la diòcesi conforme a la norma del dret, per proveir el més possible al ben pastoral de la porció del poble de Déu que se li ha encomanat.” (C.I.C. núm. 495.1; cfr. CPT núm. 135-136)

Membres nats (per raó del càrrec)

· Mons. Salvador Cristau Coll, Bisbe Auxiliar, Vicari General
· Mn. Joan Làzaro Padrós, Vicari Judicial
· Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari Episcopal
· Mn. Joan Carles Montserrat Pulido, Vicari Episcopal
· Mn. Josep Monfort Mengod, Vicari Episcopal
· Mn. Carles Cahuana Bartra, Secretari General i Canciller

Membres elegits (por votació entre els preveres)

Representants territorials
– Mn. Jaume Casas Barquets (arxiprestat de Montcada)
· Mn. Emili Marlés Romeu (arxiprestat de Sant Cugat)
· Mn. Santiago Cortés Velasco (arxiprestat de Rubí)
· Mn. Antoni Deulofeu González (arxiprestat de Terrassa)
· Mn. Joan Nadal Garcia (arxiprestat de Sabadell Centre i Sud)
· P. Llorenç Sagalés Cisquella, O. Cist. (arxiprestat de Sabadell Nord)
· P. Gonzalo Fernández – Gallardo Jiménez, OFM Conv. (arxiprestat de Granollers)
· Mn. Santiago Collell Aguirre (arxiprestat de Montbui-Puiggraciós)
· Mn. Francesc Jordana Soler (arxiprestat de Mollet)
· Mn. Jordi Peña Sánchez (arxiprestat del Montseny)

Representants funcionals
· P. Héctor Vall, SJ (grup de religiosos)

Membres designats pel Sr. Bisbe

Secretariat del Consell Presbiteral
· Mn. Emili Marlés Romeu
· Mn. Joan Làzaro Padrós, adjunt