Vicaris generals i Vicaris episcopals

“Al Vicari General, en virtut del seu ofici, li correspon en tota la diòcesi la potestat executiva que per dret pertoca al Bisbe diocesà, és a dir, per a realitzar tots els actes administratius, excepte aquells que el Bisbe s’hagi reservat o que per dret requereixen un mandat especial del Bisbe” (C.I.C. núm. 479.1).

A la Diòcesi de Terrassa, per a ocupar aquest ofici, el Bisbe ha nomenat a dos Vicaris Generals, de qui depèn també la Delegació per a les causes matrimonials i altres gestions que necessiten l’intervenció de l’autoritat diocesana.

Vicaris Generals:

Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari General i Moderador de Cúria  fcatalan@bisbatdeterrassa.org

Delegació Episcopal per a les qüestions administratives matrimonials:

C. Vinyals, 49 – 08221 TERRASSA
Tel.: 93.733.71.20
Fax.: 93.733.70.95
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores
epire@bisbatdeterrassa.org

Mn. Eduardo Pire Mayol
Llic. Francesc Xavier Aróztegui Trenchs
Mn. Pascal Mwumvaneza

Delegació a Granollers:

Pl. Esglesia, 1; 08400 Granollers.
Telf. 93 870 03 24
Dilluns, dimecres i divendres de 19:00h a 21:00
Mn. Josep Monfort Mengod
Sra. Mercè Banús

 

Secretariat de Fundacions i Associacions:

Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari General i Moderador de Curia
Secretari i secció jurídica: Mn. Sergi González

Secció econòmica: Mn. Pere Pardo (ppardo@bisbatdeterrassa.org)


C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
Fax: 93 733 70 95                                                                                                              fundacionsiassociacions@bisbatdeterrassa.org   

                               

Vicaris Episcopals:

· Mn. Joan Carles Montserrat Pulido
Vicari Episcopal de la Zona Pastoral del Vallès Occidental
(Arxiprestats de Montcada, Rubí, Sant Cugat, Terrassa, Sabadell Centre Sud i Sabadell Nord)

· Mn. Josep Monfort Mengod
Vicari Episcopal de la Zona Pastoral del Vallès Oriental
(Arxiprestats de Granollers, Mollet, Montseny i Montbui-Puiggraciós)