Delegació

Pastoral de Joventut/Pastoral de Juventud

Valldoreix

Informació de contacte

Carrer Santjoanistes, 2. 08197 Valldoreix

Organigrama

Mn. Guillem López Garcia

Mn. Oriol Gil Termes